Osmanlı Devleti'nde Toprak…

16724
Osmanlılarda toprakların büyük bir bölümünün mülkiyeti devlete aitti. "Saban giren yer…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

4857
AİHM, Avrupa Konseyi'nin bir organı olarak, 1 Kasım 1998'de Strazburg'da kurulmuştur.…

İdari Yapılanma

62675
A- MERKEZDEN İDARE 1) Başkent Teşkilatı Cumhurbaşkanı* Devlet Denetleme Kurulu *…

2. Mahmut Dönemi

4431
XIX. yy.DA OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL DURUMU Osmanlı tarihinde 1699 "Karlofça…

2014-KPSS ile ilgili olarak, ÖSYM ile Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:kpss50

1- ÖSYM tarafından KPSS LİSANS sınavında Pazar günü uygulanan alan testlerinde soru sayısının 30 olarak belirlenmiştir. Bu yolla çok uzun olması sürekli itiraz konusu olan sınav sürelerinin de azaltılması sağlanmıştır. Bu doğrultuda, 2014-KPSS Lisans sınavından itibaren alan testlerinin soru sayısı ve sınav süresi aşağıdaki gibi olacaktır.

Pazar Günü Uygulanacak Alan Testleri ve Soru Sayıları

Pazar Sabah (160 dakika) Pazar Öğleden Sonra (160 dakika)

Hukuk (30) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (30)

İktisat (30) Ekonometri (30)

İşletme (30) İstatistik (30)

Maliye (30) Kamu Yönetimi (30)

Muhasebe (30) Uluslararası İlişkiler (30)

2- 2013-KPSS'de uygulanan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin kapsamı ve yaklaşık ağırlıkları, uyumu sağlamak amacıyla, 2014-KPSS Lisans ve 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavlarında da aynen uygulanacaktır.

TABLO-1 KPSS'DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

Yaklaşık Ağırlığı

Genel Yetenek

1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Genel Kültür

1) Tarih %45 3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

a)Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu Türk Devletleri %5 hukuku %5

b) Osmanlı Devleti %15 b) Anayasa %5

c) Atatürk İlke ve İnkılapları %20 c) İdare %5

d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi %5 4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10

2) Türkiye Coğrafyası %30

a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %12

b)Türkiye'nin beşerî özellikleri %5

c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %13

KPSS SORU DAĞILIMLARI

KPSS Genel Yetenek Soru Dağılımı (60 soru = %100)

Türkçe % 50 30 soru

Sözcük Bilgisi % 5 3 soru

Dil Bilgisi % 10 6 soru

Anlatım Özellikleri % 5 3 soru

Okuduğunu anlama % 30 9 soru

Matematik % 50 30 soru

Sayılarla İşlem Yapma % 10 6 soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma % 10 6 soru

Problem Çözme % 20 12 soru

Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama % 5 3 soru

Temel Geometri Bilgilerinden kararlanma % 5 3 soru

KPSS Genel Kültür Soru Dağılımı (60 soru = %100)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi % 40 24 soru

III. Selim'den itibaren Türk İnkılabını hazırlayan etkenler % 5 3 soru

Ulusal Kurtuluş Savaşı % 10 6 soru

Atatürk İlke ve İnkılapları % 15 9 soru

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika % 10 6 soru

Türk Kültür ve Medeniyetleri % 10 6 soru

Selçuklular ve önceki dönem % 5 3 soru

Osmanlılar Dönemi % 5 3 soru

Türkiye Coğrafyası % 30 18 soru

Türkiye'nin fiziki Özellikleri % 5 3 soru

Türkiye'nin beşeri özellikleri % 5 3 soru

Türkiye'nin ekonomik özellikleri % 20 12 soru

Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular % 5 3 soru

Temel Yurttaşlık Bilgisi % 15 9 soru

Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku % 5 3 soru

Anayasa Hukuku % 5 3 soru

İdare hukuku % 5 3 soru

Yorumlar  

0 #1 gaye 26-04-2014 21:57
Türkçe konularında eksik bilgi var :-|
Alıntı

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI