Hukuksal İşlemlerin Türleri

18505
Tek Taraflı ve Çok Taraflı İşlemler: Bir tek kişinin beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal…

Sosyal ve Ekonomik Haklar

10233
Ailenin korunması (41. madde) Eğitim ve öğrenim hakkı (42. madde) Kıyılardan yararlanma…

Devlet Şekilleri

37488
A) EGEMENLİK KAYNAĞINA GÖRE DEVLET ŞEKİLLERİ 1) Monarşi: Mutlak Monarşi: Bütün yetkinin…

1961 ve 1982 Anayasasının…

22224
1961 Anayasası'nda halkoyuna sunulan anayasa tasarısının kabul edilmemesi durumunda ne…
YUKARI