1924 Anayasası

4567
Hükümet Sistemi: Karma Hükümet Sistemi (Yasama ve yürütme organları yasamada toplanır).…

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi…

9761
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders notunu aşağıki ekten indirebilirsiniz...

Yargıtay ve Görevleri

13515
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine…

Birleşmiş Milletler

14523
II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan olumsuz havayı dağıtmak dünya barışının,…
YUKARI