Sitemizde yer alan dosyaları indirmek için tıklayınız...

İlk Osmanlı medresesi İznik'te Orhan Bey Döneminde açılmıştır.
Kapitalist Devlet: ABD
Perşembe, 21 Haziran 2012 18:20

Başkent Teşkilatı

Merkezi idarenin başkent teşkilatı; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu ve bakanlıklardan oluşmaktadır. Bu kurumlar aynı zamanda devletin yürütme organını oluşturmaktadır.

BAKANLIKLAR:

  • Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin örgütlenmiş bölümleridir. Bakan, bir bakanlık biçiminde örgütlenmiş bulunan milli bir kamu hizmetinin en yüksek idari amiri konumundadır.
  • Bakanlıkların devlet tüzelkişiliğinden ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla olur.
  • Bakanlığın yetkilisi ve sorumlusu bakandır. Bakan gördüğü işlerin bir kısmını yetki devri yoluyla emrindeki memurlara gördürür. Ancak, Bakanlar Kurulu toplantılarına katılma ya da başka bir bakana vekâlet etmek gibi siyasal nitelikli yetkilerini asla devredemez.
Kategori Vatandaşlık
Cumartesi, 01 Mayıs 2010 10:55

İdari Yapılanma

A- MERKEZDEN İDARE

1) Başkent Teşkilatı

  • Cumhurbaşkanı

* Devlet Denetleme Kurulu

* Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

* Cumhurbaşkanı Danışmanlığı

* Başyaverlik

* Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi

  • Bakanlar Kurulu
  • Bakanlıklar
  • Başbakan
  • Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar

* Danıştay

* Sayıştay

* Milli Güvenlik Kurulu

* Devlet Planlama Teş­kilatı

2) Taşra Teşkilatı

  • İl Genel İdaresi

* Vali

* İl İdare Şube Başkanlıkları

* İl İdare Kurulu

* İlçe İdaresi

* Kaymakam

* İlçe İdare Şube Baş­kanlıkları

* İlçe İdare Kurulları

  • Bucak İdaresi

* Bucak Müdürü

* Bucak Meclisi

* Bucak Komisyonu

 

Kategori Vatandaşlık
  Bu site KPSS konu anlatımları ve KPSS testlerinden oluşmaktadır. Görüş ve dilekleriniz için lütfen iletişime geçiniz.   2010-2013 © KPSShazirlik.Net