Sitemizde yer alan dosyaları indirmek için tıklayınız...

Yenilikleri destekleyen grup aydınlardır.
Hukukun Yazılı Kaynakları: Anayasa, kanun, KYK, tüzük, yönetmelik
Tag:öğrenme psikolojisi test
1, 2, 3 VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ METNE GÖRE YANITLANINIZ.

Bir solucana düşük düzeyde bir elektrik şoku veril­diğinde solucanın kıvrandığı görülür. Solucanın bu­lunduğu kutuya mavi renkli bir ışık verildiğinde ise solucan herhangi bir tepki vermez. Bir araştırmacı, solucanın bulunduğu kutuya önce üç saniye süre ile mavi ışık, daha sonra ise hafif düzeyde elektrik verir. Elektrik şoku verilen solucan kıvranır. Birkaç deneme sonrasında solucanın mavi ışık yandığın­da hemen kıvranmaya başladığı görülür. Deney sonrasında ise solucan yeşil ve kuru yapraklar ve orman toprağı dolu sıcak ve müzik yayını olan kü­çük bir kutuya alınır. Bu kutunun içine kırmızı renkli bir ışık verildiğinde de solucanın kıvrandığı gözlen­miştir.

1. Bu deneydeki solucan için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mavi ışık solucan için başlangıçta nötr uyaran­dır.

B) Elektrik solucan için başlangıçta koşullu uyarıcı­dır.

C) Elektrik solucan için başlangıçta koşulsuz uya­rıcıdır.

D) Solucan için kıvranma başlangıçta koşulsuz tepkidir.

E) Solucan için kıvranma deney sonunda koşullu tepkidir.

 

Devamını oku...  
1. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme ola­rak kabul edilebilir?

A) Köpeklerin kedileri kovalaması

B) Kedilerin fare avlaması

C) Ayıların dans etmesi

D) Bülbüllerin ötmesi

E) Şahinlerin serçe avlaması

 

2. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme değildir?

A) Martıların vapurları takip ederek vapurdaki yol­cuların onlara attığı simitleri yemesi

B) Köpeklerin kemiklerini toprağa gömmesi

C) Kedilerin kasap dükkânları önünde beklemesi

D) Köpeklerin uyuşturucu maddeleri bulması

E) Güvercinlerin cami avlusuna konması

 

3. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğuştan ge­tirilen bir davranış değildir?

A) Evlenme

B) Karnın acıkması

C) Soğuk havalarda üşüme

D) Sıcaklarda daha çok susama

E) Uzun süre uyumayınca yorulma

 

4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme son­rasında kazanılmış bir davranıştır?

A) Burna toz kaçınca hapşırma

B) Gürültülü ortamlarda tedirgin olma

C) Soğuk havalarda titreme

D) Sıcak havalarda terleme

E) Yaşaran gözleri mendille silme

 

5. Yeni alınan bir ayakkabının uç kısımlarının ya­rattığı basıncın bir müddet sonra fark edilmez olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açık­lanabilir?

A) Öğrenme

B) Refleks

C) İçgüdü

D) Alışma

E) Duyarlılaşma

 

6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi duyarlılaşmaya örnek olarak verilebilir?

A) Yeni sıkılan parfümün kokusunun fark edilmez olması

B) Arı sokması sonrasında canı yanan çocuğun her vızıldama sesinde tedirgin olması

C) Çalışan buzdolabının sesinin duyulmaz olması

D) Şekersiz çayın ilk yudumundaki buruk tadın diğer yudumlarda olmaması

E) Kırılan kol için yapılan alçının zamanla ağırlığı­nın hissedilmemesi

 

7. "Çok söyleme yüzsüz, çok dövme arsız edersin." atasözü ile açıklanan öğrenme kavramı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Öğrenme

B) Refleks

C) İçgüdü

D) Alışma

E) Duyarlılaşma

 

8. Kırım-Kongo hemorajik ateş virüsü taşıyan keneler tarafından ısırılma nedeniyle birkaç kişinin ölmesiy­le ilgili haberlerin duyulması sonrasında, ülkemizde pek çok birey her türlü böcek ısırması sonrasında hastanelere başvurmuş, kene taşıma ihtimali nede­niyle köpeklerini sokaklara terk etmiştir.

Bu tür davranışları açıklamak için aşağıdaki kav­ramlardan hangisini kullanmamız uygun olur?

A) Olgunlaşma

B) Refleks

C) İçgüdü

D) Alışma

E) Duyarlılaşma

 

9. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davra­nıştır?

A) Yemek yeme

B) Su içme

C) Uyuma

D) Hapşırma

E) Esnerken ağzını kapama

 

10. "Eli işte, gözü oynaşta olmak" deyimi öğrenmede hangi faktörün önemine işaret eder?

A) Dikkat

B) Genel uyarılmışlık hali

C) Olgunlaşma

D) Türe özgü hazırbulunuşluk

E) Transfer

Cevap Anahtarı: 1-A   2-B   3-A   4-E   5-D   6-B   7-D   8-E   9-E   10-A

Öğrenme psikolojisi konu testini online çözmek için tıklayınız...

Öğrenme psikolojisi konu testini indirmek için tıklayınız...

 

1. Sahibi tarafından ilk kez veterinere götürülerek aşıları yaptırılan bir köpek, aynı veterinere ikinci kere götürüldüğünde, içerideki beyaz önlüklü kişileri gördüğü anda huysuzluk davranışları sergilemeye başlamıştır.

Bu olayda ifade edilen ‘beyaz önlüklü kişiler” köpek veterinere ilk kez götürüldüğünde ve ikinci kez götürüldüğünde sırasıyla aşağıdaki kavramların hangisiyle örtüşür?

A) Koşulsuz uyaran – Koşullu uyaran

B) Koşullu uyaran – Koşulsuz uyaran

C) Nötr uyaran – Koşulsuz uyaran

D) Nötr uyaran – Koşullu uyaran

E) Koşullu uyaran – Nötr uyaran 

 

 
Powered by Tags for Joomla
  Bu site KPSS konu anlatımları ve KPSS testlerinden oluşmaktadır. Görüş ve dilekleriniz için lütfen iletişime geçiniz.   2010-2013 © KPSShazirlik.Net