Sitemizde yer alan dosyaları indirmek için tıklayınız...

Meclis Hükümeti sistemi benimsendiği için bakanların TBMM'de tek tek oylama ile seçilmesi gerekmekteydi. Hiçbir adayın yeterli çoğunluğu sağlayamaması üzerine hükümet bunalımı ortaya çıktı.
Hakkın, devlet eliyle korunabilmesi için hak sahibinin öncelikle hakkını ihlal eden kişiyi hakkına uyması için uyarmasına "talep hakkı" denir.
Tag:osmanlı devleti dağılma dönemi özet
 • 1812 yılında imzalanan Bükreş Antlaşması ile Sırplar'a imtiyazlar verilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti ilk defa sınırları içindeki bir azınlığa imtiyaz vermiştir (1812).
 • Sened-i İttifak ile Osmanlı tarihinde ilk defa padişah yetkileri sınırlandırılmıştır (1808).
 • İlk azınlık isyanını Sırplar çıkarmıştır.
 • Yunanistan, Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanarak ayrılan ilk Balkan devletidir (1829).
 • Kuzey Afrika'da kaybedilen ilk toprak Cezayir'dir (1830). Son toprak kaybı Trablusgarp'tır (1912).
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Boğazlar üzerindeki Türk hâkimiyeti ilk defa sınırlandı (1833).
 • II. Mahmut ilk defa kendisinin dışında siyasi bir gücün varlığını kabul etmiştir (1808 Sened-i İttifak).
 • Osmanlı Devleti'nin galip olarak imzaladığı son antlaş­ma Paris Antlaşması'dır (1856).
 • Osmanlı Devleti ilk defa Abdülmecit Dönemi'nde İngiltere’den borç para almıştır (1854).
 • Abdülmecit Dönemi'nde Kaime adıyla ilk kâğıt para basılmıştır (1840).
 • Berlin Antlaşması ile ilk defa çok sayıda devlet Os­manlı'dan ayrılmış, Balkanlar Osmanlı'dan kopmuştur (1878).
 • Dömeke Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti'nin kazandığı son meydan muharebesidir (1897).
 • İlk defa Anayasal düzene II. Abdülhamit Dönemi'nde geçilmiştir, ilk defa parlamenter sisteme geçilmiştir (Kanun-i Esasi 1876).
 • Meşrutiyet Dönemi'nde halk ilk defa yönetime katıl­mıştır (Meclis-i Mebusan üyelerini seçerek).
 • Mahmut Dönemi'nde ilk defa Avrupa'ya öğrenci gönderildi.
 • Osmanlı tarihinden anayasalı ve meclisli yönetime ilk defa Meşrutiyet'le geçilmiştir.
 • Türk siyasi tarihinde anayasal sistemi yıkmaya yönelik çıkarılan ilk isyan, 31 Mart Olayı'dır (13 Nisan 1909).
 • Padişahın yetkilerini sınırlandıran ilk belge 1808'de imzalanan Sened-i İttifak'tır.
 • İlk nüfus sayımı 1831'de II. Mahmut Döneminde yapıl­mıştır.
 • İlk resmi gazete 1831'de II. Mahmut Döneminde çıkarı­lan Takvim-i Vekayi'dir.
 • İlk öğretmen okulu 1848'de açılan Darülmuallimin'dir.
 • İlk üniversite kesin olarak 1900'de açılan Darülfünun'dur (Tanzimat döneminde de açılmış fakat kısa süre içinde kapanmıştır).
 • Azınlıklar devlet memuru olma hakkını ilk defa Islahat Fermanı ile kazandı (1856).
 • Meşrutiyet (1826) ile azınlıklar devlet yönetimine katılma hakkını kazanmıştır.
 
Powered by Tags for Joomla
  Bu site KPSS konu anlatımları ve KPSS testlerinden oluşmaktadır. Görüş ve dilekleriniz için lütfen iletişime geçiniz.   2010-2013 © KPSShazirlik.Net