Türkiye'de Endüstri ve Sanayi

3443
Sanayinin kurulması için gereken şartlar (enerji, hammadde, sermaye, işgücü, ulaşım,…

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti…

53727
II. MEŞRUTİYET 1908 Padişah: II. Abdülhamit Etkin grup: İttihat ve Terakki Cemiyeti…

Yasama Yetkisi

2537
Milletvekili seçilme koşulları TBMM'nin seçim dönemi Ara seçimler TBMM üyeliği ile ilgili…

Sened-i İttifak

79134
Osmanlıİmparatorluğumun ilk anayasal gelişimi 1808 tarihli Sened-i ittifak'tır. Sened-i…
7. Madde: İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek (İşgallere zemin hazırlandı). 24. Madde: Doğu Anadolu'da 6 ilde (Sivas, Diyarbakır, Erzurum, Harput, Van, Bitlis) bir karışıklık çıkarsa itilaflar işgal edebilecek. (Doğu'da bir Ermeni Devleti kurmak). Savunma Kırmak: Ordular terhis edilecek, Silahlar teslim edilecek, Ulaşım, haberleşme araç gereçleri teslim edilecek, Toros Tünelleri, Limanlar, Tersaneler itilaf denetimine bırakılacak. Boğazlar: Boğazlar dünya devletlerine açık olacak ve gerekirse yine itilaflar işgal edebilecek. Eşitliğe Aykırı: İtilaf esirleri serbest bırakılacak Türk esirleri itilaf denetiminde kalacak. Ekonomik Kısıtlama: İtilaflar kömür akaryakıt ihtiyaçlarını Osmanlıdan karşılayacak, Osmanlı bu malları ihraç etmeyecek. ANADOLU'NUN İŞGALİ: İngiltere: Musul,…
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders notunu aşağıki ekten indirebilirsiniz...  
Sayfa 6 / 95
YUKARI