Meşrutiyet Dönemi

3444
Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti'nde anayasal yönetime geçilmesini savunan Genç…

Demokrasi Kavramı

17780
Demokrasi; halkın doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla kendi kendini yönetmesidir. a)…

Karadeniz Bölgesi Konu…

4374
Karadeniz Bölgesi'nin genel özellikleri Karadeniz Bölgesi'nin yeryüzü şekilleri Karadeniz…

Türkiye'nin Toprak Yapısı

10735
TÜRKİYE'NİN TOPRAK TİPLERİ Taşınmış ve yerli toprak tiplerinin hemen hepsi Türkiye'de…
7. Madde: İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek (İşgallere zemin hazırlandı). 24. Madde: Doğu Anadolu'da 6 ilde (Sivas, Diyarbakır, Erzurum, Harput, Van, Bitlis) bir karışıklık çıkarsa itilaflar işgal edebilecek. (Doğu'da bir Ermeni Devleti kurmak). Savunma Kırmak: Ordular terhis edilecek, Silahlar teslim edilecek, Ulaşım, haberleşme araç gereçleri teslim edilecek, Toros Tünelleri, Limanlar, Tersaneler itilaf denetimine bırakılacak. Boğazlar: Boğazlar dünya devletlerine açık olacak ve gerekirse yine itilaflar işgal edebilecek. Eşitliğe Aykırı: İtilaf esirleri serbest bırakılacak Türk esirleri itilaf denetiminde kalacak. Ekonomik Kısıtlama: İtilaflar kömür akaryakıt ihtiyaçlarını Osmanlıdan karşılayacak, Osmanlı bu malları ihraç etmeyecek. ANADOLU'NUN İŞGALİ: İngiltere: Musul,…
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders notunu aşağıki ekten indirebilirsiniz...  
Sayfa 6 / 95
YUKARI