Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve…

43763
BATI TARZINDA AÇILAN OKULLAR 18. yy.'dan itibaren batılı tarzda eğitim veren askeri ve…

Avrupa Hun Devleti

2922
Kurucusu Balamir’dir. Macaristan civarında kurulmuşlardır. En parlak dönemlerini Attilla…

Türkiye'de Nüfusun Bölgelere…

9351
Türkiye'de nüfusun dağılışı Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen faktörler (doğal ve…

Türkiye'de Nemlilik ve Yağış

3714
Türkiye'de nem (mutlak nem, maksimum nem, bağıl nem) Oluşumlarına göre yağış tipleri…
Aslen Kazanma Başkasına ait olmayan bir şey üzerinde bir kişinin hak elde etmesidir. Balık tutmak, yabanî bir ağaçtan meyve toplamak gibi... Devren Kazanma Başkasına ait olan bir mala sahip olmaktır. Ev satın alma, miras ile mülk sahibi olma, araba sahibi olma... NOT: Hakların kazanılmasında, geçerli ana ilke sübjektif iyi niyet, hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde ise geçerli ana ilke dürüstlüktür (objektif iyi niyet).
Haklar, doğdukları hukuk kuralına göre "kamu hakları" ve "özel haklar" şeklinde ikiye ayrılır. A) KAMU HAKLARI Vatandaşların devlete karşı sahip bulundukları haklardır (seçme seçilme, vatandaşlık, memur olma vb.) Bu haklardan yabancılar yararlanamaz. Kamu hukukundan doğan bu haklar kendi aralarında "kişisel haklar", "sosyal ve ekonomik haklar" ve "siyasi haklar" olmak üzere üçe ayrılır. B) ÖZEL HAKLAR Özel haklar ise, özel hukuktan doğan haklar olup niteliklerine, konularına ve amaçlarına göre çeşitli türlere ayrılırlar. Bunlar içinde en önemli ayrım "mutlak haklar" ve "nisbi haklar" ayrımıdır. Mutlak haklar, herkese karşı ileri sürülebildikleri halde, nisbi haklar ancak belli bir kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilirler.…
Sayfa 9 / 95
YUKARI