Sitemizde yer alan dosyaları indirmek için tıklayınız...

“Küçük Kaynarca Antlaşması” ile Kırım bağımsız olmuştur. Böylece halkı Müslüman olan bir ülke ilk defa Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştır (1774).
Kişinin iradesi ile gerçekleşen ve hukuki sonuç doğuran olaya "hukuki fiil" denir.

1. İlk Türk devletlerinde hakanın erkek çocuk­larına tigin denirdi. Tiginler boylara yönetici olarak atanırlardı.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak;

I. Hükümdar adayı olarak görülmüşlerdir.

II. Taht mücadelesine katılmaları engel­lenmek istenmiştir.

III. Devlet idaresinde tecrübe kazanmaları amaçlanmıştır.

yargılarından hangileri savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

 

2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde devlet sorunla­rının ve işlerinin görüşülerek karara bağ­landığı meclistir?

A) Kam

B) Kengeş

C) Tudun

D) Buyruk

E) Şad

 

3. I. Alp Er Tunga Destanı

II. Manas Destanı

III. Şu Destanı

Yukarıdakilerden hangileri İskitlere aittir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların diğer Türk topluluklarına göre medeniyet ala­nında daha ileri olmalarının nedenlerin­den biri değildir?

A) Yeni topraklar ele geçirmiş olmaları

B) Yerleşik hayata geçmeleri

C) Tarım tekniğinde ilerlemiş olmaları

D) Ticaret ve sanatla uğraşmaları

E) Bilim alanında gelişmiş olmaları

 

5. Aşağıdaki devlet ve destan eşleştirmele­rinden hangisi yanlıştır?

A) Uygurlar: Türeyiş Destanı

B) Göktürkler: Ergenekon Destanı

C) Hunlar: Oğuz Kağan Destanı

D) Uygurlar: Göç Destanı

E) Göktürkler: Manas Destanı

 

6. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerin­de ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılmıştır.

Bu durumun yol açtığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletler askeri yönden gelişmiştir.

B) Merkezi otorite güçlenmiştir.

C) Devletlerin ömürleri kısa olmuştur.

D) Yeni toprakların alınması kolaylaşmıştır.

E) Ülke yönetimi kolaylaşmıştır.

 

7. - Göçlerden sonra Orta Asya'da kalmışlardır.

- Otuz sekiz harfli bir alfabe kullanmışlar­dır.

- Kurucuları Bumin Kağan'dır.

Yukarıda bilgileri verilen Türk devleti aşağıdakilerin hangisidir?

A) Hun Devleti

B) Göktürk Devleti

C) Kırgız Devleti

D) Uygur Devleti

E) Karluk Devleti

 

8. I. Manas Destanı

II. Orhun Yazıtları

III. Karabalgasun Yazıtları

Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler'e aittir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

9. - Göktürk Alfabesi ile yazılmıştır.

- Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir.

- Türk tarihini aydınlatan ilk Türkçe kay­naktır.

Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhun Yazıtları

B) Divan-ı Lügatit Türk

C) Şehname

D) Karabalgasun Yazıtları

E) Manas Destanı

 

10. Uygurlar, Orta Asya'daki diğer Türk devletlerine göre aşağıdaki alanların hangilerinde daha başarılı olmuşlardır?

A) Halıcılık

B) Askerlik

C) Demircilik

D) Hayvancılık

E) Mimari

Cevap Anahtarı:

Cevap Anahtarı: 1-D   2-B   3-E   4-A   5-E   6-C   7-B   8-B   9-A   10-E
  
Yorumlar (0)add comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy

  Bu site KPSS konu anlatımları ve KPSS testlerinden oluşmaktadır. Görüş ve dilekleriniz için lütfen iletişime geçiniz.   2010-2013 © KPSShazirlik.Net