Sitemizde yer alan dosyaları indirmek için tıklayınız...

Gayri Müslimlere yönelik çıkarılan ferman Islahat Fermanıdır.
Devlet sınırları içinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, tek bir siyasi otoritenin egemenliği elinde tuttuğu yönetim biçimine "üniter devlet" denir.


1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda yoksul halka yemek dağıtmak amacıyla yapılmıştır? (2003)

A) Külliye

B) Şifahane

C) İmarethane

D) Medrese

E) Türbe

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemine ait eserlerden değildir? (2003)

A) Kale-i Sultaniye

B) Anadolu Hisarı

C) Rumeli Hisarı

D) Kilitbahir Kalesi

E) Diyarbakır Surları

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde okutulan dersler­den biri değildir? (2003)

A) Kimya

B) Kelam

C) Kur'an

D) Tefsir

E) Hadis

 

4. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl mimari eserle­rinden biri değildir? (2003/2)

A) Dolmabahçe Sarayı

B) Çırağan Sarayı

C) Topkapı Sarayı

D) Beylerbeyi Sarayı

E) Yıldız Sarayı

 

5. Osmanlılarda ulema, bir görevli olarak;

I. din

II. eğitim

III. yargı

IV. askerlik

alanlarından hangilerinden sorumludur? (2003/2)

A) Yalnız I

B) Yalnız IV

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

 

6. I. Ürün üzerinden alınması

II. Her bölgeden farklı oranda toplanması

III. Gayri Müslimlerden alınması

Yukarıdakilerden hangisi aşar vergisinin özelliklerindendir? (2004)

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I, II

E) I, II, III

 

7. I. Devşirme

II. İltizam

III. Müsadere

Osmanlı Devleti'nde sürekli ve düzenli olarak devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacı yukarıdakilerden hangisi veya hangileriyle sağlanmıştır? (2004)

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I, II

E) II, III

 

8. Külliyeler genellikle aşağıdakilerden hangisinin çevresinde yer alır? (2004)

A) Bimarhane

B) Medrese

C) Mektep

D) Han

E) Cami

9. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemine kadar kadıların vermiş oldukları hükümler gerektiğinde aşağıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve düzel­tilir? (2004)

A) Padişah

B) Şeyhülislam

C) Kazasker

D) Defterdar

E) Nişancı

 

10. Osmanlı İmparatorluğu'nda Divan'ı Hümayun'da,

I. ilmiye (Din, yargı, eğitim, öğretim sektöründen sorumlu olan yöneticilere verilen ad)

II. Seyfiye (Hem askeri hem de idari görevi olan yöne­ticilere verilen ad)

III. Kalemiye (Devlet kalemlerinde görev yapan görevli­lere verilen ad)

IV. Azınlıklar (Müslüman olmayan halka verilen ad)

kesimlerinden hangileri temsil edilmekteydi? (2005)

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

E) I, II, III ve IV

Cevap:1-C  2-E  3-A  4-C  5-E  6-A  7-A  8-E  9-C  10-D
Yorumlar (0)add comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy

  Bu site KPSS konu anlatımları ve KPSS testlerinden oluşmaktadır. Görüş ve dilekleriniz için lütfen iletişime geçiniz.   2010-2013 © KPSShazirlik.Net