Başbakan ve Bakanlar Kurulu

2930
Başbakanın görev ve yetkileri Bakanlıkların kurulması ve bakanlar Bakanlar kurulunun…

Marmara Bölgesi Özet

3181
Marmara Bölgesi'nin bölümleri Marmara Bölgesi'nin yerşekilleri Marmara Bölgesi'nde iklim…

20. Yüzyıl Osmanlı Tarihi…

6439
Trablusgarp Savaşı'nın başlamasında İtalya'nın sömürgeci politikası etkili olmuştur.…

Anadolu'ya İlk Türk Akınları…

23499
ANADOLU'YA İLK TÜRK AKINLARI Türk tarihinde Anadolu'ya yönelik ilk akınlar 4. yy.da…
Türkiye, çok engebeli ve yüksekliği fazla olan geniş bir ülkedir. Ortalama yüksekliği 1132 m'dir.Türkiye arazisinin yarısından fazlası 1000 - 2000 m arasında yükseltiye sahiptir. 0 - 500 m arasındaki alçak yerler ise ülke yüzölçümünün % 17'sini kaplar. Türkiye arazisinin yüksek olmasının iki nedeni vardır. Alp orojenik kuşağında bulunan Kuzey ve Güney Anadolu'da yüksekliğin fazla olması ve geniş alan kaplaması Alp orojenezinden sonraki epirojenik hareketlerle Anadolu yarımadasının bütün olarak yükselmiş olması. Türkiye'de yeryüzü şekilleri çeşitlilik gösterir. Yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesinde iç kuvvet ve dış kuvvetler etkili olmuştur. İç kuvvetler Yeryüzüne asıl şekillerini veren kuvvetlerdir. Enerjilerini magmadan alırlar. Kırık ve kıvrım dağların…
Sayfa 26 / 26
YUKARI