Hukukun Temel Kavramları Konu…

15323
Hukukun temel kavramları konu anlatımı ve testini (70 Soru) aşağıdaki ekten…

2014 Ekonomi Alanında Güncel…

14770
(30 Haziran 2012 ) itibariyle Dünya Bankası Başkanı JimYong Kim'dir. Türkiye'nin en çok…

Temel Hak ve Ödevler

113752
Kişinin Temel Hak ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve…

Türkiye'nin UNESCO Dünya…

3918
Türkiye'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde Yer Alan Eserler İstanbul'un Tarihi…


Coğrafi Bölgelerle İlgili Önemli Noktalar 2

Hayvancılık

 • Arıcılığın en çok yapıldığı yerler Menteşe yöresi (Muğla), Kars, Erzincan, Erzurum
 • Balıkçılığın en çok yapıldığı bölge Karadeniz Bölgesi
 • Besi ve ahır hayvancılığının en çok yapıldığı bölge Marmara Bölgesi
 • Büyükbaş mera hayvancılığının en çok yapıldığı yer­ler, Erzurum-Kars yöresi ve Karadeniz kıyıları
 • İpekböcekçiliğinin en çok yapıldığı bölge Marmara Bölgesi (Bursa çevresi)
 • Kıl keçisinin en çok yetiştirildiği yerler Toroslar
 • Kümes hayvancılığının en çok yapıldığı bölge Mar­mara Bölgesi
 • Tiftik keçisinin en çok yetiştirildiği yerler Ankara çev­resi
 • Türkiye'de en çok küçükbaş hayvan yetiştirilir. Kü­çükbaş hayvan olarak da koyun yetiştirilir.

Nüfus

 • En çok göç alan iki bölge Marmara ve Ege
 • En çok göç gönderen iki bölge Karadeniz ve Doğu Anadolu
 • Kentsel nüfus oranı en fazla olan iki bölge; Marmara ve Ege
 • Kırsal nüfus oranı en fazla olan iki bölge; Karadeniz ve Doğu Anadolu
 • Kıyıda yer almasına rağmen nüfus yoğunluğu en az olan yerler; Taşeli ve Teke Platosu, Menteşe Yöresi (Muğla), Yıldız Dağları
 • Nüfus yoğunluğu en az olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi
 • Nüfus yoğunluğu en çok olan Marmara Bölgesi
 • Nüfus yoğunluğu en fazla olan üç bölge Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu
 • Nüfusu en az olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi
 • Nüfusu en çok olan bölge Marmara Bölgesi
 • Tarımsal nüfus yoğunluğu en fazla olan yerler; Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz Bölümü

Yeraltı Zenginlikleri

 • Demir yatakları bulunmadığı halde Batı Karadeniz'de demir-çelik fabrikalarının bulunmasının en önemli nedeni enerji kaynağına yakınlık olmuştur.
 • Dünya bor rezervlerinin en büyük kısmı Türkiye'de bulunur.
 • En yaygın bulunan yeraltı zenginliği linyit
 • Petrol yataklarının en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • Yeraltı zenginliği en fazla olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi
 • Yeraltı zenginliği en fazla olan bölüm Yukarı Fırat Bö­lümü

Endüstri

 • Sanayi bakımından en gelişmiş bölge Marmara Böl­gesi
 • En çok enerji tüketen bölge Marmara Bölgesi
 • Marmara Bölgesi'nin en gelişmiş bölge olmasında ulaşım kolaylığı da etkili olmuştur.
 • Sanayi bakımından en gelişmiş bölüm Çatalca-Kocaeli Bölümü
 • En az gelişmiş bölge Doğu Anadolu Bölgesi
 • En az gelişmiş bölüm Hakkâri Bölümü

Akarsu ve Göller

 • En büyük barajlar Fırat Nehri üzerinde bulunur. (Ata­türk, Keban, Karakaya)
 • Hidroelektrik potansiyeli en az olan bölge Marmara Bölgesi
 • Hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi
 • İç ve Doğu Anadolu Bölgesinde yağış rejimi ve kar erimelerinden dolayı akarsu debilerinin en çok yük­seldiği dönem ilkbahar mevsimidir.
 • Tektonik göllerin en çok bulunduğu yerler Güney Marmara (Manyas, Ulubat, İznik) ve Göller Yöresi (Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Acıgöl)
 • Türkiye sınırları içindeki en uzun akarsu Kızılırmak
 • Türkiye'deki göllerin çoğu tektonik oluşumludur.
 • Yüzölçümü en geniş iki göl Van Gölü ve Tuz Gölü

Ulaşım

 • Bölge içi ulaşımın en kolay olduğu bölgeler Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
 • Dağların kıyıyı uzanışından dolayı kıyı ile iç kesim arasında ulaşımın en kolay olduğu bölgelerden birisi Ege
 • En gelişmiş limanlar İstanbul, İzmir, Mersin
 • Ulaşımın en gelişmiş olduğu bölge Marmara Bölgesi
 • Yol yapım maliyetinin en az olduğu bölgeler Marma­ra, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
 • Yol yapım maliyetinin en fazla olduğu bölgeler Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz

Ticaret

 • En çok ticaret yaptığımız ülkeler; Almanya, Fransa, İtalya, ABD, Rusya, İngiltere
 • Ticaretin en çok geliştiği bölge Marmara Bölgesi
 • Türkiye'nin ihracatında en önemli ürün gruplarından birisi de tekstildir.
 • Türkiye'nin ithalatında ham petrol ve doğalgaz

Turizm

 • Kış turizminin en çok geliştiği yerler; Bursa (Uludağ), Bolu (Kartalkaya), Erzurum (Palandöken), Kayseri (Erciyes)
 • Plaj turizminin en çok geliştiği yerler; Antalya, Alanya, Bodrum, Kuşadası, Çeşme, Fethiye, Marmaris
 • Turizm geliri en fazla olan bölgeler sırasıyla Marma­ra, Ege ve Akdeniz
 • Turizm geliri en fazla olan iller; İstanbul, Antalya, İz­mir, Muğla, Bursa

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI