2014 Ekonomi Alanında Güncel…

14775
(30 Haziran 2012 ) itibariyle Dünya Bankası Başkanı JimYong Kim'dir. Türkiye'nin en çok…

2014 Siyasi Alanda Güncel…

10288
Anıtkabir komutanlığı tarafından 23 Nisan için hazırlanan Atatürk ve Çocuk adlı kitapta…

Türkiye'nin Matematik…

4636
Enlemin Etkileri 1. Orta Kuşakta yer alır. Bu nedenle; Dört mevsim belirgin olarak…

12 Eylül 2010 Halk…

2716
Pozitif ayrımcılığın kapsamı genişletilmiştir. Anayasa'nın 10. Maddesine "Çocuklar,…


Coğrafi Bölgelerle İlgili Önemli Noktalar 1

Konum

 • Yüzölçümü en büyük bölge Doğu Anadolu
 • Yüzölçümü en küçük bölge Güneydoğu Anadolu

Yer şekilleri

 • Erozyon olayının en çok olduğu yerler bitki örtüsünün cılız olduğu iç bölgeler
 • Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkı en az olan bölgeler; Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dur.
 • Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler; Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'dir.
 • Heyelan olaylarının en çok olduğu yerler eğim ve ya­ğışın fazla olduğu Doğu ve Batı Karadeniz Bölümleri
 • Kıyı ile iç kesim arasında ulaşımın en zor olduğu böl­geler, Karadeniz ve Akdeniz'dir.
 • Kıyı uzunluğu en fazla olan bölge Ege Bölgesi
 • Ortalama yükseltisi en az olan bölge Marmara'dır.
 • Ortalama yükseltisi en fazla olan bölge Doğu Anadolu'dur.
 • Yer şekilleri engebesi en az olan bölgeler; İç Anadolu, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'dur.
 • Yer şekilleri engebesi en az olan bölümler; Ergene, Çatalca - Kocaeli, Güney Marmara, Konya, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Orta Fırat, Dicle
 • Yer şekilleri engebesi en fazla olan bölgeler; Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'dir.
 • Yer şekilleri engebesi en fazla olan bölümler; Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yukarı Murat - Van, Er­zurum - Kars, Hakkâri, Antalya, Adana

İklim ve Bitki Örtüsü

 • Akdeniz iklim bölgesine en çok yağış kış mevsiminde düşer.
 • Bulutluluk oranı en fazla olan yerler Doğu Karadeniz
 • En az yağış alan yerler Tuz Gölü çevresi (Konya 250 mm)
 • En çok yağış alan yerler Doğu Karadeniz (Rize 2400 mm)
 • En kurak yerler Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Buhar­laşma şiddetinin fazla olmasından)
 • Gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasında farkın en az olduğu bölge Marmara Bölgesi (yüksel­tisi az olduğu için)
 • Gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasında farkın en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi (ortalama yükseltisinin fazla olmasından)
 • Güneşlenme süresi en az olan yerler Doğu Karade­niz
 • İklim ve bitki örtüsü çeşitliliği en fazla olan bölge Mar­mara Bölgesi
 • Karadeniz iklim bölgesinde en çok yağış sonbahar mevsiminde düşer.
 • Karasal iklim bölgesinde (İç Anadolu Bölgesi'nde) en çok yağış ilkbahar mevsiminde düşer.
 • Ocak ayı ortalama sıcaklığı en düşük olan yer Erzurum-Kars Bölümü (-10°C)
 • Ocak ayı ortalama sıcaklığı en yüksek olan yerler Ak­deniz kıyıları (10°C)
 • Orman alanlarının en az olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • Orman alanlarının en fazla olduğu bölge Karadeniz Bölgesi
 • Sert karasal iklim bölgesinde (Erzurum-Kars Yöresin­de) en çok yağış yaz mevsiminde düşer.
 • Temmuz ayı ortalama sıcaklığı en düşük olan yer Erzurum-Kars Bölümü (18°C)
 • Temmuz ayı ortalama sıcaklığı en yüksek olan yerler Güneydoğu Anadolu Bölgesi (32°C)
 • Türkiye genelinde en az yağışın düştüğü mevsim yaz mevsimidir (Yaz yağışı alan iki alan Erzurum-Kars yöresi ve Karadeniz kıyılarıdır.).
 • Yağış rejimi en düzenli olan yerler Karadeniz kıyıları

Tarım

 • Ekili-dikili arazi oranı en az olan bölgeler, Doğu Ana­dolu, Karadeniz ve Akdeniz
 • Ekili-dikili arazi oranı fazla olan bölgeler; Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege
 • En çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; muz, turunçgiller, gül, soya fasulyesi, yerfıstığı, mısır
 • En çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; kayısı
 • En çok Ege Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir
 • En çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; pamuk, kırmızı mercimek, antep fıstığı
 • En çok İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; buğday, arpa, çavdar, şekerpancarı, elma, patates, nohut
 • En çok Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; fın­dık, çay, keten-kenevir
 • En çok Marmara Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; ay­çiçeği, pirinç
 • Seracılığın en çok yapıldığı bölge Akdeniz Bölgesi
 • Tarımda nadas uygulamasının en az olduğu yerler Karadeniz'in kıyı kesimi
 • Tarımda nadas uygulamasının en fazla olduğu yerler Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi
 • Tarımda sulama ihtiyacı en fazla olan bölgeler; Gü­neydoğu Anadolu Bölgesi (kuraklıktan) ve İç Anadolu Bölgesi (yağış azlığından)
 • Yetişme alanı en dar olan ürünler; muz, çay, fındık, incir, zeytin, turunçgiller (sadece kıyı bölgelerde ye­tiştirilir)
 • Yetişme alanı en geniş olan ürünler; buğday, arpa, şekerpancarı, elma, üzüm

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI