KPSS Genel Kültür Tarama…

5845
KPSS Genel Kültür Tarama Testi - 1'i indirmek için tıklayınız...

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti…

63587
II. MEŞRUTİYET 1908 Padişah: II. Abdülhamit Etkin grup: İttihat ve Terakki Cemiyeti…

Hakların Kazanılması

8989
Aslen Kazanma Başkasına ait olmayan bir şey üzerinde bir kişinin hak elde etmesidir.…

Meşrutiyet Dönemi

3199
Meşrutiyet'in ilanı ve Kanun-i Esasi Kanunun-i Esasi'nin önemi ve getirdikleri Meşrutiyet…


Coğrafi Bölgelerle İlgili Önemli Noktalar 1

Konum

 • Yüzölçümü en büyük bölge Doğu Anadolu
 • Yüzölçümü en küçük bölge Güneydoğu Anadolu

Yer şekilleri

 • Erozyon olayının en çok olduğu yerler bitki örtüsünün cılız olduğu iç bölgeler
 • Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkı en az olan bölgeler; Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dur.
 • Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler; Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'dir.
 • Heyelan olaylarının en çok olduğu yerler eğim ve ya­ğışın fazla olduğu Doğu ve Batı Karadeniz Bölümleri
 • Kıyı ile iç kesim arasında ulaşımın en zor olduğu böl­geler, Karadeniz ve Akdeniz'dir.
 • Kıyı uzunluğu en fazla olan bölge Ege Bölgesi
 • Ortalama yükseltisi en az olan bölge Marmara'dır.
 • Ortalama yükseltisi en fazla olan bölge Doğu Anadolu'dur.
 • Yer şekilleri engebesi en az olan bölgeler; İç Anadolu, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'dur.
 • Yer şekilleri engebesi en az olan bölümler; Ergene, Çatalca - Kocaeli, Güney Marmara, Konya, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Orta Fırat, Dicle
 • Yer şekilleri engebesi en fazla olan bölgeler; Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'dir.
 • Yer şekilleri engebesi en fazla olan bölümler; Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yukarı Murat - Van, Er­zurum - Kars, Hakkâri, Antalya, Adana

İklim ve Bitki Örtüsü

 • Akdeniz iklim bölgesine en çok yağış kış mevsiminde düşer.
 • Bulutluluk oranı en fazla olan yerler Doğu Karadeniz
 • En az yağış alan yerler Tuz Gölü çevresi (Konya 250 mm)
 • En çok yağış alan yerler Doğu Karadeniz (Rize 2400 mm)
 • En kurak yerler Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Buhar­laşma şiddetinin fazla olmasından)
 • Gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasında farkın en az olduğu bölge Marmara Bölgesi (yüksel­tisi az olduğu için)
 • Gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasında farkın en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi (ortalama yükseltisinin fazla olmasından)
 • Güneşlenme süresi en az olan yerler Doğu Karade­niz
 • İklim ve bitki örtüsü çeşitliliği en fazla olan bölge Mar­mara Bölgesi
 • Karadeniz iklim bölgesinde en çok yağış sonbahar mevsiminde düşer.
 • Karasal iklim bölgesinde (İç Anadolu Bölgesi'nde) en çok yağış ilkbahar mevsiminde düşer.
 • Ocak ayı ortalama sıcaklığı en düşük olan yer Erzurum-Kars Bölümü (-10°C)
 • Ocak ayı ortalama sıcaklığı en yüksek olan yerler Ak­deniz kıyıları (10°C)
 • Orman alanlarının en az olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • Orman alanlarının en fazla olduğu bölge Karadeniz Bölgesi
 • Sert karasal iklim bölgesinde (Erzurum-Kars Yöresin­de) en çok yağış yaz mevsiminde düşer.
 • Temmuz ayı ortalama sıcaklığı en düşük olan yer Erzurum-Kars Bölümü (18°C)
 • Temmuz ayı ortalama sıcaklığı en yüksek olan yerler Güneydoğu Anadolu Bölgesi (32°C)
 • Türkiye genelinde en az yağışın düştüğü mevsim yaz mevsimidir (Yaz yağışı alan iki alan Erzurum-Kars yöresi ve Karadeniz kıyılarıdır.).
 • Yağış rejimi en düzenli olan yerler Karadeniz kıyıları

Tarım

 • Ekili-dikili arazi oranı en az olan bölgeler, Doğu Ana­dolu, Karadeniz ve Akdeniz
 • Ekili-dikili arazi oranı fazla olan bölgeler; Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege
 • En çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; muz, turunçgiller, gül, soya fasulyesi, yerfıstığı, mısır
 • En çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; kayısı
 • En çok Ege Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir
 • En çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; pamuk, kırmızı mercimek, antep fıstığı
 • En çok İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; buğday, arpa, çavdar, şekerpancarı, elma, patates, nohut
 • En çok Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; fın­dık, çay, keten-kenevir
 • En çok Marmara Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler; ay­çiçeği, pirinç
 • Seracılığın en çok yapıldığı bölge Akdeniz Bölgesi
 • Tarımda nadas uygulamasının en az olduğu yerler Karadeniz'in kıyı kesimi
 • Tarımda nadas uygulamasının en fazla olduğu yerler Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi
 • Tarımda sulama ihtiyacı en fazla olan bölgeler; Gü­neydoğu Anadolu Bölgesi (kuraklıktan) ve İç Anadolu Bölgesi (yağış azlığından)
 • Yetişme alanı en dar olan ürünler; muz, çay, fındık, incir, zeytin, turunçgiller (sadece kıyı bölgelerde ye­tiştirilir)
 • Yetişme alanı en geniş olan ürünler; buğday, arpa, şekerpancarı, elma, üzüm

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI