Tanzimat Dönemi

3583
Abdülmecid ve Abdülaziz dönemi Tanzimat Fermanı (İlan edilme nedenleri, fermanın…

Türkiye Nüfusunun Özellikleri

3611
Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılışı Çalışan nüfusun gruplara göre…

Başkent Teşkilatı

18754
Merkezi idarenin başkent teşkilatı; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu ve…

I. Meşrutiyet

10241
I. Meşrutiyet, aydın ve yazarların oluşturduğu Genç Osmanlılar olarak bilinen…


Türkiye'de Mesken Tipleri

Mesken, en küçük yerleşim birimidir. Kır yerleşmelerindeki evlerin yapısında genellikle çevre faktörleri etkili olur.

Mesken Tiplerini Etkiyen Faktörler

1. Fiziki Faktörler:

* İklim (yağış, sıcaklık)

* Jeolojik ve topoğrafik yapı

* Bitki örtüsü

2. Beşeri Faktörler:

* Gelenek, görenek, kültür özellikleri

* Ekonomik durum

* Ekonomik faaliyetin türü

Ahşap meskenler: Ahşap meskenler, orman kenarı yerle­şim birimlerinde yaygındır. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde ahşabın meskenlerde kullanım oranı daha fazladır.

Kerpiç meskenler: Bu tür meskenler, ormandan uzak ve ev yapımı için elverişli taşlardan mahrum olan yörelerde yapıl­maktadır. Kerpiç evler genellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görülür.

Taş meskenler: Meskenlerde kullanılan taşlar, genellikle yakın çevreden sağlanır. Doğu Anadolu'daki evlerde çok kullanılan siyah renkli taşlar bazalttır. Dış püskürük bir taş olan bazalt, özellikle Erzurum - Kars ve Ardahan platolarında, Van Gölü kuzeyinde, Gü­neydoğu Anadolu'da (Karacadağ çevresinde) oldukça yaygındır. İç Anadolu'nun bazı yörelerinde mesken yapı­mında, yaygın olarak kalker kullanılırken, Ürgüp ve Göreme çevresinde yer alan volkanik tüfler hem kolay işlenebilir olması hem de aşınmaya karşı dayanıklı olması nedeniyle mesken yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ankara çevresinde ise Andezit, (Ankara taşı) çok önemlidir. Ege Bölgesi'nde ise Menderes masfinin yüzeye çıktığı yerlerden sağlanan metamorfik şistler oldukça yaygındır. Akdeniz Bölgesi'nde de meskenlerde kullanılan taşların başında kalker gelir.

Betonarme meskenler: Son zamanlarda kasaba ve kent­lerde yapılan meskenlerin tamamına yakınında beton ve tuğla malzeme kullanılmıştır. Mesken şekilleri üzerinde, yakın çevreden kolay ve ucuza temin edilen yapı malzeme­sinin etkisi önemlidir. Ancak iklimin yağış miktarına sıkı sıkıya bağlıdır. Örneğin yağışın yağmur şeklinde ve fazla olduğu Karadeniz Bölgesi'nde çatılar daha dik olmaktadır. Bu durum çatıdan evin su alması ihtimalini azaltmaktadır.

Anadolu'daki Historik Yerleşmeler

Anadolu'daki ilk yerleşme izleri Yontma Taş Çağında kulla­nılan Küçük Çekmece Gölü'nün kuzeyindeki Yarımburgaz Mağarasıdır. Ayrıca Antalya'daki Karain Mağarasının 100 -150 bin yıl önce insanlar tarafından barınak olarak kullanıl­dığı tespit edilmiştir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI