Olağanüstü Hal (OHAL)

51925
Olağanüstü Hal (OHAL) Tabii afet, Tehlikeli salgın hastalıklar Ağır ekonomik bunalım…

Devlet

3685
DEVLETİN UNSURLARI Ülke: Devlet ancak belirli, yerleşik bir toplulukta söz konusu olur.…

Hukuksal İşlemlerin Türleri

14477
Tek Taraflı ve Çok Taraflı İşlemler: Bir tek kişinin beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal…

Asya Hun Devleti

7085
Göçlerden sonra Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. Orhun ve Selenga ırmakları…


Bölgelerin Nüfus Bakımından Özellikleri

İç Anadolu Bölgesi

 • Nüfus büyüklüğü bakımından 2. sıradadır.
 • Bölge içinde en kalabalık bölüm Yukarı Sakarya Bölümü'dür.
 • Bölge içinde en tenha bölüm Yukarı Kızılırmak Bölümü'dür.
 • Ankara başkent olması nedeniyle bir hizmet ve idari kenttir.
 • Ankara-Konya-Kayseri Büyükşehir belediyesi statüsündedir.
 • Kırsal nüfusu en fazla olan 2. bölgedir.
 • Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.
 • Fizyolojik nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir.
 • Nüfus dağılışı dengesizdir.
 • Toplu yerleşme görülür.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 • Nüfusu en az olan 2. bölgedir.
 • Nüfus daha çok sulama olanaklarının geliştiği ve elverişli iklim şartlarına sahip yerlerde toplanmıştır.
 • Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.
 • Doğal nüfus artış hızı (kabadoğum) oldukça yüksektir.
 • Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar.
 • Tarımsal nüfus yoğunluğu düz alanlardan dolayı düşüktür.
 • Nüfusun dağılımı düzensizdir.
 • Toplu yerleşme görülür.
 • Nüfus artış hızı Marmara Bölgesi'nden sonra en fazla olan bölgedir.

Doğu Anadolu Bölgesi

 • Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesidir.
 • Nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir. .
 • Karadeniz ile birlikte tarımsal nüfus yoğunluğu çok fazladır.
 • Erzurum Büyükşehir belediyesi statüsündedir.
 • Doğal nüfus artış hızı oldukça yüksektir (Hakkâri % 32).
 • Bölge sürekli göç verir.
 • Dışarıya çok fazla göç verir.
 • Nüfus daha çok çukur alanlarda ve ovalarda toplanmıştır.
 • En yoğun nüfuslu bölümü Yukarı Fırat Bölümü'dür (Elazığ-Malatya).
 • En tenha bölümü Hakkâri Bölümü'dür.

Karadeniz Bölgesi

 • Kırsal nüfusun kentsel nüfustan fazla olduğu tek bölgedir.
 • Nüfus artış hızı en düşük olan bölgedir.
 • Nüfus yoğunluğu Doğu Karadeniz'de en fazladır.
 • En çok göç veren bölgedir.
 • Orta Karadeniz Bölümünde nüfusun dağılışı diğer bölümlere oranla daha düzenlidir.
 • Doğu Karadeniz dağınık yerleşmenin en çok olduğu bölümdür.
 • Ahşap yapı malzemesinin en çok kullanıldığı bölgedir.
 • Nüfus daha çok kıyı kesimlerde toplanmıştır.
 • Tek Büyükşehir Belediyesi bulunan kent Samsun'dur.
 • Nüfusun yaklaşık %80'i tarımla uğraşır.
 • Karabük bölge içinde en gelişmiş sanayi kentidir.
 • Doğu ve Batı Karadeniz Bölümlerinin iç kesimlerinde nüfus tenhadır.
 • Yayla tipi yerleşmelerin en yaygın olduğu bölgedir.
 • Dağınık yerleşmenin en fazla olduğu bölgedir.
 • Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.
 • Türkiye'de bitki örtüsünün nüfus dağılışını en çok etkilediği bölgedir.

Marmara Bölgesi

 • Nüfusun yaklaşık 1/4'ini barındırır.
 • Kentsel nüfusun en fazla olduğu bölgedir.
 • En çok göç alan bölgedir.
 • En çok nüfus barındıran bölgedir.
 • Fizyolojik nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.
 • Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.
 • Sanayi sektöründe çalışan kişi sayısının en fazla olduğu bölgedir.
 • Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.
 • Şehirleşmenin en fazla olduğu bölgedir.
 • Nüfus artış hızı yüksektir, nedeni göçlerdir.
 • Tarımsal nüfus yoğunluğunun en az olduğu alan Türkiye'de Güney Marmara'dır.
 • İstanbul, Bursa, İzmit Büyükşehir Belediyesi statüsündedir.
 • Nüfusun dağılışı dengesizdir.
 • Türkiye'de sanayi sektöründe çalışan kişi sayısının ve oranının en fazla olduğu bölüm Çatalca-Kocaeli bölümüdür.
 • Marmara Bölgesi'nin en tenha bölümleri Yıldız Dağları ve Biga Yarımadası çevresidir.
 • Marmara Bölgesi'nin en kalabalık bölümü Çatalca-Kocaeli Bölümü'dür.

Ege Bölgesi

 • Marmara Bölgesi'nden sonra en çok göç alan bölgedir.
 • Nüfus kıyıda ve graben tabanlarında yoğunlaşmıştır.
 • Menteşe Yöresi (Muğla) en tenha alandır.
 • Yaz mevsiminde turizmden kaynaklı nüfus artışı yaşanır.
 • Nüfusun 2/3'si kentlerde yaşar.
 • İzmir, Büyükşehir Belediyesi statüsündedir.
 • Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Akdeniz Bölgesi

 • Kıyı bölgeler içerisinde nüfus yoğunluğun en az olduğu bölgedir.
 • Adana Bölümü'nün Antalya Bölümü'ne göre daha çok nüfuslu olmasının temel nedeni yeryüzü şekilleri ve toprak yapısıdır.
 • Adana Bölümü tarımsal amaçlı göçlerle, Antalya Bölümü turistik amaçlarla gelen nüfusa bağlı olarak yaz mevsiminde nüfuslarını artırırlar.
 • Adana hem tarım hem sanayi kentidir.
 • Adana, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyesi statüsündedir.
 • Nüfus bölge içinde dengeli dağılmamıştır.
 • Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.
 • Teke Yöresi ve Taşeli Platosu en tenha alanlarıdır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI