2. Göktürk (Kutluk) Devleti

4935
682 yılında Kutluk Kağan tarafından Çin’e karşı başlatılan bağımsızlık mücadelesi sonucu…

2014 Ekonomi Alanında Güncel…

13943
(30 Haziran 2012 ) itibariyle Dünya Bankası Başkanı JimYong Kim'dir. Türkiye'nin en çok…

1961 ve 1982 Anayasasının…

12836
1961 Anayasası'nda halkoyuna sunulan anayasa tasarısının kabul edilmemesi durumunda ne…

Islahat Fermanı

3403
Anayasal gelişimin üçüncü adımı olan Islahat Fer­manı, 1856 yılında Padişah Abdülmecid…


Karadeniz Bölgesinin Özellikleri

 • Çay, fındık, keten-kenevir üretiminde ilk sırayı alır.
 • Bölgenin tek doğal limanı Sinop hinterlandının (ard bölgesinin) darlığı nedeniyle gelişememiştir.
 • Deniz ürünleri üretiminin en fazla olduğu bölgedir.
 • Taşkömürünün çıkarıldığı ve çayın üretildiği tek bölgedir.
 • Batı Karadeniz Bölümünün Türkiye ekonomisine en önemli katkısı taşkömürü çıkarma ve demir-çelik üretimi alanındadır.
 • Akarsu rejimi en düzenli bölgemizdir.
 • Heyelan olaylarının en fazla, nadas alanlarının en az olduğu bölgedir.
 • Yer şekilleri nedeniyle Orta Karadeniz Bölümünde kıyı ile iç kesimler arasında farklılık azdır.
 • Nisbi nem ve bulutluluk fazla olduğundan, Güneş enerjisinden en az yararlanılan bölgedir.
 • Kimyasal çözülmenin en fazla, rüzgâr erozyonunun en az olduğu bölgedir.
 • Yazların serin geçmesi ve engebeli yer şekilleri nedeniyle tarımsal ürün çeşitliliği diğer kıyı bölgelerine oranla azdır.
 • Orta Karadeniz'de yer şekillerinin sadeliği ve yaz yağışlarının azlığı nedeniyle ürün çeşitliliği artmıştır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI