Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

4763
SPK'nın temel görevi; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını…

Yargıtay ve Görevleri

12815
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine…

Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler

5066
Türkiye'de yerleşme üzerinde etkili olan faktörler Türkiye'de yerleşme şekilleri Kırsal…

Türkiye'nin Dağları

3314
Kıvrılma ile Oluşmuş Dağlar: Karadeniz sıradağları, Toros sıradağları ile Doğu Anadolu…


İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri

 • Ekili-dikili arazi ve nadas alanı en geniş olan bölgedir.
 • Buğday, arpa, çavdar, şekerpancarı, patates ve elma üretiminde ilk sırayı alır.
 • Yıllık yağış miktarı en az olan bölgedir.
 • Kuraklık ve don olayı tarımsal ürün çeşidini azaltmıştır.
 • Yeraltı kaynaklarının zenginliği ve yol kavşağı olma nedeniyle Yukarı Sakarya bölgenin en gelişmiş bölümüdür.
 • Türkiye'nin en büyük kapalı havzası ve en az yağış alan yeri Konya Bölümü bu bölgededir.
 • Bölge tarımının en önemli sorunu sulamadır.
 • Türkiye'nin tahıl ambarıdır.
 • Akarsu ve rüzgâr erozyonunun en etkin olduğu bölgedir.
 • Platoların en geniş yer tuttuğu bölgedir.
 • Kapadokya Yöresi olarak bilinen Ürgüp, Göreme, Ihlara, Uçhisar, Zelve çevresinde volkanik arazi yapısına bağlı olarak turizm gelişmiştir.
 • Bölgenin geniş alanına rağmen az nüfuslanmasında; -Yağış azlığı, - Kışların uzun ve sert geçmesi. - Ürün çeşidinin azlığı etkilidir.
 • Düz alanlar ile bozkırların geniş yer tutması küçükbaş hayvancılığın yaygınlaşmasına, küçükbaş hayvancılığın yaygın olması ise dokuma sanayinin gelişmesine neden olmuştur.
 • Tahıl tarımının yaygınlığına bağlı olarak un, makarna ve bisküvi sanayi yaygınlaşmıştır. (Konya, Karaman, Ankara, Eskişehir)
 • Kerpiç evler yaygındır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI