KPSS Türkçe Tarama Testi - 2

2442
KPSS Türkçe Tarama Testi - 2'yi indirmek için tıklayınız...

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

7285
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA GENEL DURUM XIII. yüzyılda Anadolu'da; Anadolu Selçuklu…

Hukukun Temel Kavramları…

82672
Alacaklı: Bir borç ilişkisinde karşı tarafı, bir şeyi yapmaya, vermeye ya da bir şeyi…

Türkiye Nüfusunun Özellikleri

3049
Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılışı Çalışan nüfusun gruplara göre…


Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

 • İklim koşullarının ulaşım üzerinde en olumsuz etkiye sahip olduğu bölgedir.
 • Bölge genelinde en yaygın yetiştirilen endüstri bitkisi şekerpancarıdır.
 • Yıllık ve günlük sıcaklık farklarının en fazla olduğu bölgedir.
 • Bölge tarımının en önemli sorunu yaz süresinin kısalığıdır.
 • Yer şekilleri ve iklimin olumsuz etkisiyle sanayinin en az geliştiği bölgedir.
 • Yıllık sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu bölgedir.
 • Yükselti fazlalığı ve karasallık nedeniyle kışın en düşük sıcaklıklar bu bölgede görülür.
 • Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin en geç başladığı bölgedir.
 • Geniş alanına rağmen, yer şekilleri engebeli olduğundan ekili - dikili arazi oranı Güneydoğu Anadolu'dan azdır.
 • Alanı en geniş olan bölgemizdir.
 • Soğuğa dayanıklı olması ve hayvan yemi olarak kullanılması nedeniyle en fazla ekilen tahıl arpa'dır.
 • Erzurum - Kars bölümü Türkiye'de yaz yağışlarının en fazla, büyükbaş hayvancılığın en fazla geliştiği bölümdür.
 • Yukarı Fırat ülke genelinde yeraltı kaynakları en zengin, hidroelektrik enerji potansiyeli en yüksek bölümdür.
 • Hakkâri Bölümü ülkemizde buzul ve buzul aşındırmasının en etkili olduğu bölümdür.
 • Yaz sıcaklıklarının düşüklüğü nedeniyle tarımsal ürün çeşitliliğinin en az olduğu bölgedir.
 • Kış mevsiminde yağışlar kar olarak düştüğünden akarsuların debileri düşüktür.
 • Yer şekilleri ve iklimin, tarım, ulaşım ve sanayi üze-rindeki olumsuz etkisi nedeniyle çok göç verir, nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir.
 • Turizm gelirleri en düşük olan bölgedir.
 • Ulaşım ve sanayinin en az geliştiği bölgedir.
 • Zengin potansiyel nedeniyle maden işleme ve hayvan ürünlerine dayalı sanayi dalları geliştirilebilir.
 • Volkanizmanın en etkin olduğu bölgedir. Buna bağlı olarak; - Yeraltı kaynakları çok zengindir. - Volkanik göl ve dağlar fazladır.
 • Kar ve buz erimesi nedeniyle bölge akarsuları ilkbahar ve yaz başlarında bol akımlıdır.
 • Alçak ve dağlarla çevrili olduğundan Iğdır Yöresi mikroklima özelliği gösterir. Yazları daha sıcak, kışları daha ılık geçer.
 • Hakkâri Bölümü ülke genelinde nüfusun en seyrek, ulaşımın en zor olduğu bölümdür.
 • Ülkemizde tarım ve yerleşmenin en yükseğe çıktığı bölgedir.
 • Kar yağışlı ve karla örtülü gün sayısının en fazla olduğu bölgedir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI