Sened-i İttifak

80677
Osmanlıİmparatorluğumun ilk anayasal gelişimi 1808 tarihli Sened-i ittifak'tır. Sened-i…

Türk Anayasa Tarihi Testi - 2

115795
Türk Anayasa Tarihi Testi - 2'yi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Türk İslam Bilginleri

145568
Abdülhamid İbn Türk: İslam dünyasında ilk cebir kitapla­rından birinin yazarıdır. Harezmî…

Türkiye'de Turizm

5614
Türkiye'de turizm ve turizm türleri Turizmin yararları Turizmi etkileyen faktörler…


Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

 • İklim koşullarının ulaşım üzerinde en olumsuz etkiye sahip olduğu bölgedir.
 • Bölge genelinde en yaygın yetiştirilen endüstri bitkisi şekerpancarıdır.
 • Yıllık ve günlük sıcaklık farklarının en fazla olduğu bölgedir.
 • Bölge tarımının en önemli sorunu yaz süresinin kısalığıdır.
 • Yer şekilleri ve iklimin olumsuz etkisiyle sanayinin en az geliştiği bölgedir.
 • Yıllık sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu bölgedir.
 • Yükselti fazlalığı ve karasallık nedeniyle kışın en düşük sıcaklıklar bu bölgede görülür.
 • Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin en geç başladığı bölgedir.
 • Geniş alanına rağmen, yer şekilleri engebeli olduğundan ekili - dikili arazi oranı Güneydoğu Anadolu'dan azdır.
 • Alanı en geniş olan bölgemizdir.
 • Soğuğa dayanıklı olması ve hayvan yemi olarak kullanılması nedeniyle en fazla ekilen tahıl arpa'dır.
 • Erzurum - Kars bölümü Türkiye'de yaz yağışlarının en fazla, büyükbaş hayvancılığın en fazla geliştiği bölümdür.
 • Yukarı Fırat ülke genelinde yeraltı kaynakları en zengin, hidroelektrik enerji potansiyeli en yüksek bölümdür.
 • Hakkâri Bölümü ülkemizde buzul ve buzul aşındırmasının en etkili olduğu bölümdür.
 • Yaz sıcaklıklarının düşüklüğü nedeniyle tarımsal ürün çeşitliliğinin en az olduğu bölgedir.
 • Kış mevsiminde yağışlar kar olarak düştüğünden akarsuların debileri düşüktür.
 • Yer şekilleri ve iklimin, tarım, ulaşım ve sanayi üze-rindeki olumsuz etkisi nedeniyle çok göç verir, nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir.
 • Turizm gelirleri en düşük olan bölgedir.
 • Ulaşım ve sanayinin en az geliştiği bölgedir.
 • Zengin potansiyel nedeniyle maden işleme ve hayvan ürünlerine dayalı sanayi dalları geliştirilebilir.
 • Volkanizmanın en etkin olduğu bölgedir. Buna bağlı olarak; - Yeraltı kaynakları çok zengindir. - Volkanik göl ve dağlar fazladır.
 • Kar ve buz erimesi nedeniyle bölge akarsuları ilkbahar ve yaz başlarında bol akımlıdır.
 • Alçak ve dağlarla çevrili olduğundan Iğdır Yöresi mikroklima özelliği gösterir. Yazları daha sıcak, kışları daha ılık geçer.
 • Hakkâri Bölümü ülke genelinde nüfusun en seyrek, ulaşımın en zor olduğu bölümdür.
 • Ülkemizde tarım ve yerleşmenin en yükseğe çıktığı bölgedir.
 • Kar yağışlı ve karla örtülü gün sayısının en fazla olduğu bölgedir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI