Sözcükte Anlam

3067
Dilimiz, sözcüklere yükledikleri anlamlar bakımından oldukça güçlü ve zengin bir dildir.…

1982 Anayasası

5560
Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem, Kabine Sis­temi 12 Eylül 1980 Darbesi sonucunda…

KPSS Genel Kültür Tarama…

8083
1. Kural olarak milletlerarası antlaşmalar TBMM'nin onayına sunulur. Ancak bazı…

Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler

5267
Türkiye'de yerleşme üzerinde etkili olan faktörler Türkiye'de yerleşme şekilleri Kırsal…

  • Kıvrılma ile Oluşmuş Dağlar: Karadeniz sıradağları, Toros sıradağları ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Munzur, Mercan, Araş, Bingöl, Cilo ve Sat Dağları Türkiye'deki dağların büyük kısmı III. zamandaki Alp Orojenezi sistemindeki kıvrılmalara bağlı olarak meydana gelmiştir.
  • Kırılma ile Oluşmuş Dağlar: Bu sistemle oluşmuş dağlar Ege Bölgesi'nde yaygındır. Aydın Dağları, Bozdağlar, Madra, Kozak ve Yunt dağları başlıca örnekleridir.
  • Volkanizma ile Oluşmuş Dağlar: Volkanik püskürmelerle oluşmuş dağlar, Doğu ve iç Anadolu Bölgeleri'nde yaygındır. Doğu Anadolu Bölgesi'nde; Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut... İç Anadolu Bölgesi'nde; Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Karacadağ, Karadağ... Ege Bölgesi'nde; Kula, Adala... Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde; Karacadağ

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI