Osmanlı Devleti Duraklama ve…

4655
Genç Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma düşüncesi Osmanlıda ilk ciddi ıslahat…

Kavramlar

4409
1. Varsayım Bildiren Cümleler O an için olmayan bir durumu bir an olmuş gibi kabul…

2014 Güncel Bilgiler Testi

4770
2014 güncel bilgiler testini (50 Soru) aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

1921 Anayasası

3888
Hükümet Sistemi: Meclis Hükümeti (Yasama ve yürütme organları, yasamada toplanır). 1909…

  • Kıvrılma ile Oluşmuş Dağlar: Karadeniz sıradağları, Toros sıradağları ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Munzur, Mercan, Araş, Bingöl, Cilo ve Sat Dağları Türkiye'deki dağların büyük kısmı III. zamandaki Alp Orojenezi sistemindeki kıvrılmalara bağlı olarak meydana gelmiştir.
  • Kırılma ile Oluşmuş Dağlar: Bu sistemle oluşmuş dağlar Ege Bölgesi'nde yaygındır. Aydın Dağları, Bozdağlar, Madra, Kozak ve Yunt dağları başlıca örnekleridir.
  • Volkanizma ile Oluşmuş Dağlar: Volkanik püskürmelerle oluşmuş dağlar, Doğu ve iç Anadolu Bölgeleri'nde yaygındır. Doğu Anadolu Bölgesi'nde; Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut... İç Anadolu Bölgesi'nde; Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Karacadağ, Karadağ... Ege Bölgesi'nde; Kula, Adala... Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde; Karacadağ

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI