Hakkın Tanımı ve Türleri

10385
Hak, "Hukuk tarafından tanınan ve korunmasını isteme hususunda ferdin yetkili sayıldığı…

Karadeniz Bölgesi Özet

12934
Karadeniz Bölgesi'nin bölümleri Karadeniz Bölgesi'nin yerşekilleri Karadeniz Bölgesi'nde…

KPSS Coğrafya Deneme 1

3473
KPSS Coğrafya Deneme - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz... (TAVSİYEDİR)

Yağış Türleri

12222
YÜKSELİM(KONVEKSİYON) YAĞIŞLARI: Isınarak yükselen havanın soğuması ile oluşan…


Türkiye Yerşekillerinin Genel Özellikleri ve Sonuçları Özel

1. Yer şekilleri engebelidir (Özellikle Karadeniz Doğu Anadolu, Akdeniz). Bu nedenle;

 • Ekili-dikili alanlar az, tarım alanları dağınık ve parçalıdır.
 • Tarım alanlarının çoğunda makine kullanımı sınırlıdır.
 • Dağların doğu-batı yönlü uzanışı kuzey-güney yönlü ulaşımı zorlaştırmıştır. Yol yapım maliyeti fazladır. Kara ve demiryolları genelde doğu-batı uzanışlıdır.
 • Akarsular hızlı akar, dar ve derin vadiler oluşturur. Boyları kısa, havzaları dardır. Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir.
 • Erozyon ve heyelan olayları yaygındır.
 • Sıcaklık, yağış özellikleri ile rüzgâr esme yönü kısa mesafelerde değişir. Aynı anda farklı mevsim özellikleri gözlenir. İklim çeşitliliği fazladır.
 • Gerçek alan izdüşüm alan farkı fazladır.
 • Akarsular çok aşındırır, bol malzeme taşır.

2. Dağlar doğu-batı doğrultusunda uzanır. Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde dağlar kıyı çizgisine paralel uzanır. Bu nedenle;

 • Akarsuların akış yönü, kara ve demir yolları doğu-batı uzanışlıdır.
 • Kuzey ve güney kıyılarda girinti-çıkıntı koy ve körfez sayısı azdır.
 • Kıta sahanlığı dar, falezler yaygındır.
 • Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur, geçitlerden sağlanır.
 • Nüfus ve yerleşmeler genelde kıyı kesimlerinde toplanmıştır.
 • Deniz etkisi iç kısımlara ulaşamaz. Dağ yamaçlarında yükselen nemli hava kütleleri yamaç yağışı bırakır.
 • Akarsular genelde hızlı akışa sahip olup, boyları kısadır.
 • Kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri, doğal bitki örtüsü, yetiştirilen tarım ürünü, nüfus ve ekonomik faaliyetler bakımından önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır.

3. Ege Bölgesi'nde dağlar kıyı çizgisine dik uzanır. Bu nedenle;

 • Kıyıda girinti-çıkıntı fazla, koy, körfez, liman, ada ve yarımada sayısı fazladır.
 • Kıta sahanlığı geniş, denizden yararlanma kolaydır.
 • Kıyıların kuşuçumu uzunluğu ile gerçek uzunluğu arasındaki fark fazladır. En uzun kıyılara sahip bölgedir.
 • Deniz etkisi ve nemli hava kütleleri çöküntü oluklarından iç kesimlere kadar (150 km) ulaşabilir. Yamaç yağışlarının oranı azdır.
 • Kıyı ile iç kesimler arasında kara ve demiryolu ulaşımı kolaydır.
 • Kara ve demiryollarının uzanış doğrultusu, akarsuların akış yönü, hâkim rüzgârların esme yönü genelde doğu-batıdır.
 • Kıyı ile iç kesimler arasında iklim, doğal bitki örtüsü farkı kuzey ve güney kıyılara oranla azdır.

4. Genelde batıdan doğuya gidildikçe yükselti artar. Bu nedenle; batıdan doğuya gidildikçe;

 • Sıcaklık genelde azalır.
 • Kar yağışı ve donma olayı artar.
 • Karın yerde kalma süresi uzar.
 • Günlük ve yıllık sıcaklık farkı artar.
 • Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar.
 • Tarım yapma devresi kısalır.
 • Isınma giderleri artar.
 • Karların erime dönemi gecikir.
 • Gerçek sıcaklık indirgenmiş sıcaklık farkı artar.
 • Meyve ağaçları geç çiçek açar.
 • Kış devresi uzar, yaz devresi kısalır.
 • Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerine rastlanır.
 • İklim özellikleri, doğal bitki örtüsü, yetiştirilen tarım ürünleri, ekonomik faaliyet türü ve nüfus dağılışı değişir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI