Madenlerimiz ve…

3676
Demir: Divriği (Sivas), Hekimhan - Hasan Çelebi (Malatya), Simav (Kütahya), Eymir…

Hukukun Temel Kavramları…

83907
Alacaklı: Bir borç ilişkisinde karşı tarafı, bir şeyi yapmaya, vermeye ya da bir şeyi…

Marmara Bölgesi Özet

3184
Marmara Bölgesi'nin bölümleri Marmara Bölgesi'nin yerşekilleri Marmara Bölgesi'nde iklim…

Uluslararası Kuruluşlar

49686
IMF (ULUSLAR ARASI PARA FONU): 1945 yılında ku-rulmuştur. Merkezi Washington'dur. IMF'nin…
YUKARI