Sayılar Konu Testi - 2

3111
Sayılar testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Ege Bölgesinin Özellikleri

3969
Kıta sahanlığının genişliği ve akarsuların bol alüvyon taşıması nedeniyle delta…

1921 Anayasası

4998
Hükümet Sistemi: Meclis Hükümeti (Yasama ve yürütme organları, yasamada toplanır). 1909…

Hukukun Temel Kavramları…

84633
Alacaklı: Bir borç ilişkisinde karşı tarafı, bir şeyi yapmaya, vermeye ya da bir şeyi…
YUKARI