1924 Anayasası

4670
Hükümet Sistemi: Karma Hükümet Sistemi (Yasama ve yürütme organları yasamada toplanır).…

Yasama Yetkisi

3193
Milletvekili seçilme koşulları TBMM'nin seçim dönemi Ara seçimler TBMM üyeliği ile ilgili…

Osmanlı Devleti'nde Ordu

4078
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra hızla güçlenerek büyük bir imparatorluk hâline…

Hakkın Türleri

35661
Haklar, doğdukları hukuk kuralına göre "kamu hakları" ve "özel haklar" şeklinde ikiye…
YUKARI