Meşrutiyet Dönemi

3960
Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti'nde anayasal yönetime geçilmesini savunan Genç…

Türkiye'nin Bitki Örtüsü

3836
Ülkemizdeki ormanların bölgelere göre dağılışı Karadeniz Bölgesi ormanları Batı Anadolu…

Anlam İlişkilerine Göre…

4495
1. Yakın Anlamlı Cümleler Söyleyişleri farklı, söylenmek istenenin aynı olduğu cümleler…

Valinin Yetki ve Görevleri

49148
İl idaresinin başı ve yürütme organıdır. İli yetki ge­nişliği ilkesine göre yönetir. Adli…
YUKARI