2. Göktürk (Kutluk) Devleti

6989
682 yılında Kutluk Kağan tarafından Çin’e karşı başlatılan bağımsızlık mücadelesi sonucu…

Temel Hak ve Ödevler

96032
Kişinin Temel Hak ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve…

Osmanlı Devleti'nde Toprak…

15688
Osmanlılarda toprakların büyük bir bölümünün mülkiyeti devlete aitti. "Saban giren yer…

Uluslararası Para Fonu (IMF)

41333
1944'te kurulan bu örgüte Türkiye 1947'de üye olmuştur. 184 üyesi vardır. Uluslararası…
YUKARI