Hukuksal İşlemlerin Türleri

13901
Tek Taraflı ve Çok Taraflı İşlemler: Bir tek kişinin beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal…

KPSS Genel Kültür Tarama…

7709
1. Kural olarak milletlerarası antlaşmalar TBMM'nin onayına sunulur. Ancak bazı…

1924 Anayasası

4091
Hükümet Sistemi: Karma Hükümet Sistemi (Yasama ve yürütme organları yasamada toplanır).…

Türkiye'deki İklim Tipleri

2381
Karadeniz iklimi ve özellikleri Akdeniz iklimi ve özellikleri Karasal iklim ve özellikleri
KPSS Tarih Son Tekrar Özet Konu Anlatımını İndirmek İçin Tıklayınız... (TAVSİYEDİR)
DURAKLAMANIN NEDENLERİ Duraklamanın İç Nedenleri Yönetimin bozulması Kafes Usulü Merkezi otoritenin zayıflaması Rüşvet ve iltimasın artması Eğitimin bozulması Beşik Ulemalığının ortaya çıkması Pozitif bilimlerin okutulmaması Ordunun bozulması Kanun'u Kadim'e uyulmaması Yeniçerilerin bozulması Tımar sisteminin bozulması Mâliyenin bozulması Savaşların uzun sürmesi ve yenilgiler alınması Ganimet ve vergilerin azalması Lüks ve israfın artması Tımar sisteminin bozulması Sık sık padişah değişikliği - cülus bahşişi verilmesi Duraklamanın Dış Nedenleri Devletin doğal sınırlara ulaşması Güçlü devletlerle komşu olunması Avrupalıların Osmanlıya karşı birlikte hareket etmesi (Haçlı birlikleri) Coğrafi keşifler sonucunda Avrupa'nın zenginleşmesi ve Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan ticaret yollarının ve Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi DURAKLAMA DÖNEMİ…
Sayfa 2 / 31
YUKARI