Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi…

9289
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders notunu aşağıki ekten indirebilirsiniz...

KPSS Tarih Son Tekrar

5666
KPSS Tarih Son Tekrar Özet Konu Anlatımını İndirmek İçin Tıklayınız... (TAVSİYEDİR)

Milletvekili Seçimleri

4345
Ülkemizde milletvekili genel seçimleri, dört (2007 referandumundan önce beş) yılda bir,…

Osmanlı Devleti'nde…

5642
A- DURAKLAMANIN İÇ NEDENLERİ 1. Merkezi İdarenin Bozulması Osmanlı Devletinde Kuruluş…


Gerileme Dönemi Islahatları

Osmanlı devletinde Karlofça Antlaşması'ndan, Yaş Antlaşması'na kadar geçen döneme Gerileme Dönemi denir. Gerileme döneminin başlarında Osmanlı, Avrupalılara kaptırdığı topraklarını geri alma siyaseti izlemiştir. Fakat imzalamak zorunda kaldığı Pasarofça Antlaşması ile (1718) bu siyasetinden vazgeçmiş, Avrupa'nın askeri üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu ant-laşmadan sonra devlet batıyı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.

GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI (18. YY. ISLAHATLARI)

Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan geri kaldığını fark eden dönemin padişahları çeşitli ıslahat çalışmalarına giriştiler. Bu dönemdeki ıslahatların en önemli özelliği Avrupa'nın örnek alınması ve yeniliklerin transferiyle aradaki mesafenin kapatılmaya çalışılmasıdır.

Gerileme Dönemi ıslahatları da önceki ıslahatlar gibi şahıslara bağlı kaldı ve devlet politikası olarak uygulanamadı. Yine aynı şekilde ıslahatlar halka indirgenemedi, yeniçeri ve ulema bu ıslahatlara da karşı çıktı.

Lale Devri (1718-1730)

Osmanlı tarihinde Pasarofça Antlaşması'ndan Patrona Halil İsyanı'na kadar devam eden döneme Lale Devri denir. Bu dönemde ilk defa Avrupa'nın üstünlüğünü kabul eden Osmanlı Devleti, Avrupa'daki yenilikleri ülkeye getirerek geri kalmışlıktan kurtulmaya çalışmıştır.

İsmini ünlü lale bahçelerinden alan bu devri sadece İstanbul ve etrafındaki önemli merkezler yaşamıştır. Bu dönemde İstanbul'da saraylar, köşkler, park ve bahçeler yapılmıştır.

Bu dönemdeki önemli gelişmeler:

 • İbrahim Müteferrika, Sait Efendi ile birlikte İstanbul'da ilk Türk matbaasını kurdu. Matbaa batıdan alınan ilk teknik yeniliktir (1727). Matbaada basılan ilk kitap Vankulu Lügati adlı sözlüktür.
 • Yalova'da kâğıt imalathanesi açıldı.
 • İstanbul'da kumaş fabrikası ve çini imalathanesi açıldı.
 • Doğu klasiklerinden Türkçeye çeviriler yapıldı.
 • Yeni kütüphaneler kuruldu.
 • Avrupa'ya ilk geçici elçiler gönderildi.
 • Yeniçerilerden itfaiye bölüğü kuruldu (Tulumbacılar ocağı).
 • Çiçek aşısı uygulandı.
 • Batı mimarisinin (barok ve rokoko tarzı) etkisiyle sivil mimari gelişmiş; birçok saray köşk, yalı ve çeşme yapılmıştır.
 • Lale Devrinin ünlü minyatür sanatçısı "Levni", ünlü divan şairi ise "Nedim"dir.
 • Lale Devri 1730'da İstanbul'da çıkan Patrona Halil Ayaklanması sonucunda sona erdi. Padişah III. Ahmet tahttan indirilerek yerine I. Mahmut tahta çıkarıldı. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa öldürüldü.

Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI