İki Savaş Arası Dünya Özet

7632
ANTİ-KOMİNTERN PAKT: Almanya ve Japonya arasında 1936 yılında imzalanmış bir anlaşmadır.…

KPSS Vatandaşlık Testi (40…

4523
1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrolün tanımı olabilir? A) Devlet tarafından…

Türkiye'de Nemlilik ve Yağış

3792
Türkiye'de nem (mutlak nem, maksimum nem, bağıl nem) Oluşumlarına göre yağış tipleri…

Kurtuluş Savaşı Hazırlık…

3885
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Konu Anlatımı ve Testi'ni aşağıdaki ekten…


XIX. yy.DA OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL DURUMU

Osmanlı tarihinde 1699 "Karlofça Antlaşması"ndan 1792'de imzalanan "Yaş Antlaşması"na kadar geçen süreye gerileme dönemi denir.

Gerileme Döneminde 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması'ndan itibaren Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalan Osmanlı Devleti Avrupa'yı örnek alarak başta askeri alanda olmak üzere çeşitli alanlarda ıslahatlar yapmış fakat istediği sonuçları alamamıştır.

1792 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Yaş Antlaşması'ndan devletin yıkılışına kadar geçen döneme Osmanlı tarihinde Dağılma Dönemi denir.

Osmanlı Devleti 19. yüzyılda var olan sorunlarına ek olarak yeni sorunlarla yüz yüze gelmiştir. 19. yy.da tüm dünyayı etkileyen iki önemli gelişme Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir.

BU YÜZYILDA AVRUPADAKİ GELİŞMELER

1. Fransız İhtilalı (1789)

Fransa'da kralın baskıcı yönetimine karşı Fransız aydınlarının da etkisiyle halkın isyan etmesi sonucunda kral ve kraliçenin idam edilmesi ve Fransa'da cumhuriyet rejimine geçilmesi ile sonuçlanan ihtifaldir. Fransız İhtilalı sonucunda dünyaya yayılan demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi kavramlar tüm dünyayı etkiledi. Özellikle milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletlerdeki azınlıkların isyan etmesine yol açtı. Osmanlı Devleti 19. yy.da azınlık isyanları ile uğraşmak zorunda kaldı.

Not: Osmanlı Devleti'ne karşı ilk isyan eden azınlık Sırplardır (1804). İlk bağımsızlığını elde eden azınlık ise Yunanlılardır (1829).

2. Sanayi İnkılâbı

İnsan gücünün yerini makinelerin alması ile başlayan Sanayi inkılâbı ilk kez buhar makinelerinin kullanılması ile İngiltere'de başladı. Kısa sürede tüm Avrupa'ya yayıldı. Sanayileşen ülkelerin üretimleri arttı, ekonomileri hızla gelişti. Hammadde ve pazar ihtiyaçları arttı. Bunun üzerine gelişmiş devletler sömürgecilik faaliyetlerine hız verdiler.

Osmanlı Devleti ise "Sanayi İnkılâbı"nı gerçekleştiremedi. Bunun en önemli nedeni yabancılara verilen kapitülasyonlardır.

Sanayileşemeyen Osmanlı Devleti güçlü devletlerin pazarı haline geldi. Yabancı mallarla rekabet edemeyen yerli üretim çöktü. Ekonomide dışa bağımlılık arttı. 19. yy.da ilk kez dış borç alındı (1854). Borçlanma artarak devam etti. Sonuçta borçlar ödenemez duruma gelince Osmanlı Devleti iflas ettiğini açıkladı. Bu gelişme üzerine alacaklı devletler borçlarını tahsil etmek için Duyun-u Umumiye'yi (Genel Borçlar İdaresi) kurdular (1881). Bu durum Osmanlı Devletinin ekonomik bağımsızlığını yitirmesine neden oldu.

Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI