Tarih Çalışma Notları

126897
KPSS Tarih Çalışma Notlarını indirmek için tıklayınız...

Osmanlı İmparatorluğu Devlet…

2788
OSMANLILARDA DEVLET ANLAYIŞI Osmanlı Devleti'nin altı yüz yıldan fazla bir süre…

Türkiye'de Yetişen Tarım…

4662
Tahıllar (buğday, arpa, mısır, pirinç, çavdar, yulaf...) Baklagiller (mercimek, nohut,…

1982 Anayasası

4872
Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem, Kabine Sis­temi 12 Eylül 1980 Darbesi sonucunda…


Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti'nde anayasal yönetime geçilmesini savunan Genç Osmanlılar (Jön Türkler) Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin önde gelen isimleri Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa, Mithat Paşa'dır. Jön Türkler Meşrutiyetin ilan edilmesi ile azınlıkların da yönetime katılarak ülkenin parçalanmasının önlenebileceği düşüncesini savunmaktaydı. Jön Türklerin çalışmaları sonucunda Meşrutiyet'e karşı olan padişah Abdülaziz tahttan indirilerek yerine V. Murat tahta çıkarıldı. Fakat V. Murat kısa bir süre sonra hastalanması sonucunda Meşrutiyet ilan etmeyi kabul eden II. Abdülhamit tahta çıktı.

23 Aralık 1876'da Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-ı Esasi ilan edildi. Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesi ile Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet Dönemi başladı.

Not: Meşrutiyet; hükümdarın yetkilerinin anayasa ile sınırlandırıldığı yönetim biçimidir. Bu sistemde hükümdar anayasa ve halkın iradesi ile kurulan meclis tarafından denetlenir.

23 Aralık 1876'da Kanun-i Esasi'nin ilan edilmesinden 14 Şubat 1878'de padişah II. Abdülhamit'in meclisi kapatmasına kadar geçen süreye Osmanlı tarihinde I. Meşrutiyet Dönemi denir.

Kanun-ı Esasi'ye göre;

Yasama yetkisi -- Kanun-i Esasi'ye göre Meclis-i Mebusan verilmiştir. Meclis-i Mebusan üyeleri halk tarafından seçilen temsilcilerden oluşmaktaydı. Meclis-i Ayan ise padişah tarafından atanan üyelerden oluşmaktaydı.
Yürütme Yetkisi -- Padişah, sadrazam, şeyhülislam ve bakanlara
Yargı Yetkisi -- Yüce divan ve bağımsız mahkemelere verilmiştir.

Kanun-ı Esasiye göre padişah çok geniş yetkilere sahiptir. Buna göre;

  • Meclisi açıp kapatma yetkisi padişaha aittir.
  • Mebusan ve Ayan Meclisi'nden oluşan yasama organlarından Ayan Meclisi üyelerinin tümünü padişah yaşam boyu olmak üzere atayacaktı.
  • Dilediği kimseleri sürgüne gönderebilecekti.
  • Meclisçe kabul edilen yasaları veto etme yetkisi olacaktı.
  • Sadrazamı ve Hükümet üyelerini seçme ve denetleme yetkisi yürütmenin başı olan padişaha aitti.
  • Hükümet padişaha karşı sorumludur.

Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI