Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özet

11946
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yerşekilleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde iklim ve bitki…

İslamiyet'ten Önceki Türk…

6419
MÖ 4500: Anav Kültürü MÖ 2500 -1700: Afenesyova Kültürü MÖ 1700 -1200: Andronava Kültürü…

Tanzimat Dönemi

2946
II. Mahmut'un 1839'da ölümü üzerine yerine Sultan Abdülmecit geçti. Bu dönemde II. Mahmut…

Anayasa Mahkemesi

65722
Anayasa Mahkemesi, "Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun "da…


I. Balkan Savaşı'nın Sebepleri

 • Rusya'nın Balkanlarda uygulandığı Panslavizm (Tüm Slavları birleştirme) politikası
 • Balkan uluslarının sahip olduğu milliyetçi düşünce
 • Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atılmak istenmesi
 • İngiltere'nin Reval Görüşmeleri'nde Rusya'yı Balkanlarda serbest bırakması
 • Balkan Devletlerinin Osmanlıyı ortak düşman olarak görmesi

Rusya'nın desteklenmesi ile Balkan Devletleri birleşti. Önce Karadağ'ın saldırısı ile başlayan savaşa daha sonra diğer Balkan Devletleri katıldı. Osmanlı Devleti bu savaşta ağır bir yenilgi aldı.

Not: Büyük Devletler savaş esnasında bir bildiri yayınlayarak savaş sonrasında sınır değişimlerini kabul etmeyeceklerini açıkladılar fakat Osmanlı Devleti'nin yenilmesi üzerine meydana gelen tüm değişiklikleri kabul ettiler. Bu durum batının Osmanlı'ya uyguladığı çifte standardın bir göstergesidir.

Not: I. Balkan Savaşı'nda alınan yenilgi üzerine İttihat ve Terakki Partisi Bab-ı Ali Baskını adı verilen hükümet darbesiyle yönetime el koydu (1913).

Osmanlı'nın Balkan devletlerine karşı yenilgisinde:

 • Orduya siyasetin karışması
 • Balkanlardaki orduların terhis edilmesi
 • Teknik olarak savaşa hazır olunmaması
 • Büyük Devletlerin Balkan ülkelerini desteklenmesi etkili olmuştur.

Londra Barış Antlaşması (30 Mayıs 1913)

 • Osmanlı'nın batı sınır Midye- Enez hattı olarak belirlendi.
 • Arnavutluk ve Ege adalarının geleceğinin kararlaştırılması büyük devletlere bırakıldı.
 • Kavala, Dedeağaç ve bütün Trakya Bulgaristan'a bırakıldı.
 • Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan'a bırakıldı.
 • Makedonya'nın diğer bölümleri Sırbistan'a bırakıldı.

Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI