2. Mahmut Dönemi

4429
XIX. yy.DA OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL DURUMU Osmanlı tarihinde 1699 "Karlofça…

Sayılar Konu Testi - 2

3138
Sayılar testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

2014 Güncel Bilgiler Testi

5096
2014 güncel bilgiler testini (50 Soru) aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Cumhuriyet Dönemi Tarihi Özeti

28468
Türk devrimi saltanattan cumhuriyete, ümmetten ulusa, kulluktan vatandaşlığa, gelenekten…


Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemi Olayları

 • Genç Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma düşüncesi Osmanlıda ilk ciddi ıslahat teşebbüsüdür.
 • "Ferhat Paşa Antlaşması" ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınıra ulaştı. (1590)
 • "Bucaş Antlaşması" Osmanlı Devleti'nin batıda toprak kazandığı son antlaşmadır (1672). Bu antlaşma ile devlet Batıda en geniş sınırına ulaştı.
 • "Girit'in alınması" Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki son başarısı olmuştur. (1669)
 • "Vasvar Antlaşması" Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısında başarılı olduğu son antlaşmadır. (1664)
 • "Karlofça Antlaşması" ile Osmanlı Devleti ilk defa büyük miktarda toprak kaybetmiştir (1699).
 • "Karlofça Antlaşması" Osmanlı topraklarının paylaşılmak istendiği ilk uluslararası antlaşmadır (1699).
 • Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah "II. Osman"dır (1622).
 • "Genç Osman" Osmanlı Devleti'nde ilk kez saray dışından evlenerek sarayı halka açmıştır.
 • Osmanlı Devleti batının askeri üstünlüğünü 1718 "Pasarofça Antlaşması" ile ilk kez kabul etmiştir.
 • Osmanlı Devleti'nde batıdan alınan ilk teknik araç "matbaa"dır. Basılan ilk eser, "Vankulu Lügati" adlı Türkçe - Arapça sözlüktür.
 • XVIII. yüzyılda Ruslarla yapılan ilk savaş "Prut Savaşı"dır. (1711)
 • "Küçük Kaynarca Antlaşması" ile Kırım bağımsız olmuştur. Böylece halkı Müslüman olan bir ülke ilk defa Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştır (1774).
 • Rusya'ya ilk kapitülasyonlar "Küçük Kaynarca Antlaşması" ile verilmiştir (1774).
 • "Mahmut" döneminde ilk defa Avrupa'dan subaylar getirilmiştir.
 • "Kara Mühendishanesi" Avrupa tarzı açılan ilk teknik okuldur. (1734)
 • Mühendishane-i Bahri Hümayun Osmanlı Devleti'nde çağdaş anlamda kurulan ilk askeri okuldur (1773).
 • İlk defa iç borçlanma "III. Mustafa" devrinde görülmüştür (Esham sistemi).
 • "III. Selim" Osmanlı tarihinde her alanda köklü reformlar yapmak gereğini kavrayan ilk padişahtır. (1789 -1807)
 • Belli bir plan ve programa bağlı olarak ıslahatların yapıldığı ilk dönem "III. Selim" dönemidir.
 • Osmanlı Devleti'nde mimaride ilk kez Batı'nın etkisi "Lale Devri"nde başlamıştır.
 • İlk daimi elçilikler Avrupa'nın önemli merkezlerinde "III. Selim" zamanında açıldı.
 • İlk yabancı dil uygulaması "III. Selim" zamanındadır.
 • İlk yabancı dil "Fransızca"dır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI