1924 Anayasası

4826
Hükümet Sistemi: Karma Hükümet Sistemi (Yasama ve yürütme organları yasamada toplanır).…

Türkiye'de Turizm

5696
Türkiye'de turizm ve turizm türleri Turizmin yararları Turizmi etkileyen faktörler…

Tarihte İlkler ve "En"ler

4690
Tarihte ilkler ve enler ders notunu aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Devlet Şekilleri

37488
A) EGEMENLİK KAYNAĞINA GÖRE DEVLET ŞEKİLLERİ 1) Monarşi: Mutlak Monarşi: Bütün yetkinin…


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Özeti Özel

 • Almanya'da 1930'lu yıllarda Hitler tarafından kurulan ve Alman ırkının üstünlüğünü savunan partinin adı "Nazi"dir.
 • Almanya'da 1930'lu yıllarda iktidara gelip Alman ırkının üstünlüğünü savunan ve II. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkisi büyük olan devlet adamı "Hitler"dir.
 • Albert Einstein tarafından 1905'te "Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine" geliştirilen teori "İzafiyet"tir.
 • İki savaş arası dönemde ortaya çıkan, en önemli temsilcisi Salvador Dali olan sanat akımı Sürrealizm'dir.
 • 1922'den II. Dünya Savaşı sonralarına kadar İtalya'yı yöneten liderin adı Mussolini'dir.
 • Almanya'nın 22 Haziran 1941'de SSCB'ye karşı başlattığı hareket "Barbarossa"dır.
 • II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de kırsal kesimde kurulan eğitim kurumlarının genel adı "Köy Enstitüleri"dir.
 • Almanya'nın Fransa'yı işgalinden sonra Almanya'ya karşı yapılan mücadelede liderlik yapan kişi "De Gaulle"dir.
 • Ulusal, etnik, ırksal veya dinî bir grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yapılan insan hakları ihlâli Soykırım'dır.
 • Çekoslovakya topraklarının parçalandığı konferans Münih'dir.
 • İlk atom bombasının kullanıldığı şehir Hiroşima'dır.
 • Çekoslovakya'dan Almanya'ya verilen toprak Südet'dir.
 • Müttefik kuvvetlerin Alman işgalinden kurtarmak amacıyla Fransa'ya yaptıkları deniz çıkarması Normandiye'dir.
 • Uluslararası Para Fonunun kısa adı "IMF"dir.
 • II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı "İsmet İnönü"dür.
 • II. Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa ve ABD'nin başını çektiği grubun adı Müttefiktir.
 • II. Dünya Savaşı sırasında Japon imparatoru "Hirohito"dur.
 • 7 Aralık 1941'de ABD'nin II. Dünya Savaşı'na girmesine yol açan olay "Pearl Harlbour"dır.
 • Kırşehir doğumlu, Türk halk müziğine bozlaklarıyla katkıda bulunmuş, Zahidem, Gönül Dağı, Mühür Gözlüm gibi türküleriyle tanınmış ses ve saz sanatçımız Neşet Ertaş'dır.
 • İlk bilgisayar "ENlAC"dır.
 • II. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan yeni dengeler sonucu dünyada 1947 – 1960 arası döneme verilen ad Soğuk Savaş'dır.
 • İngiltere tarafından 1917'de Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasına destek vermek amacıyla yayınlanan deklarasyon Balfour'dur.
 • DP'nin kurucularından olup 1950–1960 yılları arasında Türkiye'de başbakanlık yapmış siyasetçi "Adnan Menderes"tir.
 • 1963'te yapılan Berlin Film Festivali'nde birinci olan Türk filmi "Susuz Yaz"dır.
 • 1961 Anayasası'nda Meclis'in yanında Meclisle beraber görev yapan yasama organı Cumhuriyet Senatosu'dur. Kara sularının deniz altındaki doğal uzantısı "Kıta Sahanlığı"dır.
 • Yumuşama Döneminin mimarından sayılan ABD başkanı "Kennedy"dir.
 • Vietnam Savaşı'nı protesto eden ABD'Iİ dünya şampiyonu boksör Muhammet Ali'dir.
 • 1964'te Tokin Köfrezi'ndeki donanmasına yapılan saldırıyı gerekçe göstererek ABD'nin savaş açtığı devlet Vietnam'dır.
 • 1960'lı yıllarda Heavy Metal müzik türünün en önemli temsilcisi "Rolling Stones"dir.
 • 1995'de hayatını kaybeden Batı Trakya Türklerinin haklan için verdiği mücadele ile tanınmış bir tıp doktoru ve siyasetçisi "Sadık Ahmet"tir.
 • Afganistan'da Taliban yönetimine muhalif olarak kurulan birlik "Kuzey İttifakı"dır.
 • KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan politikacı "Rauf Denktaş"tır.
 • Lübnan'dan doğan Suriye'den geçerek Hatay yakınlarında denize dökülen akarsu Asi'dir.
 • Bosna Savaşı'nı sona erdiren antlaşmanın adı Dayton'dur.
 • SSCB'nin dağılması sonucu Alma Atı Deklarasyonu ile kurulan siyasi ve ekonomik birliğin adı BDT'dir.
 • Türkiye'de daha çok "Gün olur Asra Bedel, Selvi Boylum Al yazmalım, Cemile" gibi eseleriyle tanınan dünyaca ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'dur.
 • 1963'te Türkiye ile AET arasında imzalanan ortaklık anlaşmanın adı Ankara'dır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI