Rekabet Kurumu

3312
Rekabet Kurumu; mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bo­zucu veya…

KPSS Genel Kültür Tarama…

8083
1. Kural olarak milletlerarası antlaşmalar TBMM'nin onayına sunulur. Ancak bazı…

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özet

12394
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yerşekilleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde iklim ve bitki…

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

8904
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA GENEL DURUM XIII. yüzyılda Anadolu'da; Anadolu Selçuklu…


Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kronolojisi

 • İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919)
 • Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı (19 Mayıs 1919)(Samsun Raporu)
 • Havza Genelgesi (28-29 Mayıs 1919)
 • Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
 • Mustafa Kemal Askerlik görevinden ayrıldı (7-8 Temmuz 1919)
 • Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919)
 • Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri (Bölgesel Kongreler)
 • Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
 • Damat Ferit Hükümetinin istifası (Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu)
 • Amasya Görüşmesi (20-22 Ekim 1919)
 • Temsil Heyeti'nin Ankara'ya taşınması (27 Aralık 1919)
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması (12 Ocak 1920) Misak-ı Milli (28 Ocak 1920)
 • İstanbul'un resmen işgali (16 Mart 1920)
 • I. TBMM'nin açılması (23 Nisan 1920)

M. KEMAL'İN SAMSUN'A ÇIKIŞI (19 MAYIS 1919)

 • 9. Ordu müfettişi görevi ile
 • Mondros kararlarını uygulamak
 • Karadeniz'de Türk ayaklanmasını bastırmak
 • Türklerin elindeki silahları toplamak amacı ile Samsun'a gönderildi.

SAMSUN RAPORU

 • Bölgedeki olayların sorumlusu Rumlardır.
 • İzmir'in işgali haksızdır ve bu durum protesto edilmelidir.
 • Türk Milleti ulusal bağımsızlık için birleştirilmelidir.

NOT: Mustafa Kemal, Samsun Raporu'nu İstanbul Hükümeti'ne göndererek tedbir alınmasını istemiş ancak İstanbul Hükümeti hiçbir tedbir almayınca Mustafa Kemal, Havza'ya geçerek Milli Mücadeleyi başlatmıştır.

HAVZA GENELGESİ (28-29 MAYIS 1919)

Alınan Kararlar

 • İzmir'in işgali haksızdır.
 • İşgaller mitinglerle protesto edilecek.
 • İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletleri temsilciliklerine protesto telgrafları çekilecek.
 • Azınlıklara zarar verilmeyecek.
 • Ordular terhis, silahlar teslim edilmeyecek .

Önemi

 • Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesidir.
 • Milli bilinç uyandırılmıştır.
 • Mustafa Kemal İstanbul Hükümetince geri çağırılmıştır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI