Hukukun Temel Kavramları Konu…

12926
Hukukun temel kavramları konu anlatımı ve testini (70 Soru) aşağıdaki ekten…

Coğrafi Bölgelerle İlgili…

4803
Alanı en büyük bölge: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Alanı en küçük bölge: GÜNEYDOĞU ANADOLU…

Başkent Teşkilatı

14480
Merkezi idarenin başkent teşkilatı; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu ve…

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

9519
Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi,…


Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kronolojisi

 • İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919)
 • Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı (19 Mayıs 1919)(Samsun Raporu)
 • Havza Genelgesi (28-29 Mayıs 1919)
 • Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
 • Mustafa Kemal Askerlik görevinden ayrıldı (7-8 Temmuz 1919)
 • Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919)
 • Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri (Bölgesel Kongreler)
 • Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
 • Damat Ferit Hükümetinin istifası (Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu)
 • Amasya Görüşmesi (20-22 Ekim 1919)
 • Temsil Heyeti'nin Ankara'ya taşınması (27 Aralık 1919)
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması (12 Ocak 1920) Misak-ı Milli (28 Ocak 1920)
 • İstanbul'un resmen işgali (16 Mart 1920)
 • I. TBMM'nin açılması (23 Nisan 1920)

M. KEMAL'İN SAMSUN'A ÇIKIŞI (19 MAYIS 1919)

 • 9. Ordu müfettişi görevi ile
 • Mondros kararlarını uygulamak
 • Karadeniz'de Türk ayaklanmasını bastırmak
 • Türklerin elindeki silahları toplamak amacı ile Samsun'a gönderildi.

SAMSUN RAPORU

 • Bölgedeki olayların sorumlusu Rumlardır.
 • İzmir'in işgali haksızdır ve bu durum protesto edilmelidir.
 • Türk Milleti ulusal bağımsızlık için birleştirilmelidir.

NOT: Mustafa Kemal, Samsun Raporu'nu İstanbul Hükümeti'ne göndererek tedbir alınmasını istemiş ancak İstanbul Hükümeti hiçbir tedbir almayınca Mustafa Kemal, Havza'ya geçerek Milli Mücadeleyi başlatmıştır.

HAVZA GENELGESİ (28-29 MAYIS 1919)

Alınan Kararlar

 • İzmir'in işgali haksızdır.
 • İşgaller mitinglerle protesto edilecek.
 • İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletleri temsilciliklerine protesto telgrafları çekilecek.
 • Azınlıklara zarar verilmeyecek.
 • Ordular terhis, silahlar teslim edilmeyecek .

Önemi

 • Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesidir.
 • Milli bilinç uyandırılmıştır.
 • Mustafa Kemal İstanbul Hükümetince geri çağırılmıştır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI