Türk İslam Tarihi Özeti

18653
Türklerin İslamiyet'i benimseme sürecini başlatan önemli olay "Talaş Savaşı"dır. Talaş…

Coğrafi Bölgelerle İlgili…

100061
Konum Yüzölçümü en büyük bölge Doğu Anadolu Yüzölçümü en küçük bölge Güneydoğu Anadolu…

Türk Anayasa Tarihi Testi - 1

83164
Türk Anayasa Tarihi Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

İslamiyet'ten Önceki Türk…

4718
İslamiyet'ten önceki Türk tarihi konu anlatımı ve 54 soruluk konu testini aşağıdaki ekten…


Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kronolojisi

 • İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919)
 • Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı (19 Mayıs 1919)(Samsun Raporu)
 • Havza Genelgesi (28-29 Mayıs 1919)
 • Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
 • Mustafa Kemal Askerlik görevinden ayrıldı (7-8 Temmuz 1919)
 • Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919)
 • Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri (Bölgesel Kongreler)
 • Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
 • Damat Ferit Hükümetinin istifası (Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu)
 • Amasya Görüşmesi (20-22 Ekim 1919)
 • Temsil Heyeti'nin Ankara'ya taşınması (27 Aralık 1919)
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması (12 Ocak 1920) Misak-ı Milli (28 Ocak 1920)
 • İstanbul'un resmen işgali (16 Mart 1920)
 • I. TBMM'nin açılması (23 Nisan 1920)

M. KEMAL'İN SAMSUN'A ÇIKIŞI (19 MAYIS 1919)

 • 9. Ordu müfettişi görevi ile
 • Mondros kararlarını uygulamak
 • Karadeniz'de Türk ayaklanmasını bastırmak
 • Türklerin elindeki silahları toplamak amacı ile Samsun'a gönderildi.

SAMSUN RAPORU

 • Bölgedeki olayların sorumlusu Rumlardır.
 • İzmir'in işgali haksızdır ve bu durum protesto edilmelidir.
 • Türk Milleti ulusal bağımsızlık için birleştirilmelidir.

NOT: Mustafa Kemal, Samsun Raporu'nu İstanbul Hükümeti'ne göndererek tedbir alınmasını istemiş ancak İstanbul Hükümeti hiçbir tedbir almayınca Mustafa Kemal, Havza'ya geçerek Milli Mücadeleyi başlatmıştır.

HAVZA GENELGESİ (28-29 MAYIS 1919)

Alınan Kararlar

 • İzmir'in işgali haksızdır.
 • İşgaller mitinglerle protesto edilecek.
 • İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletleri temsilciliklerine protesto telgrafları çekilecek.
 • Azınlıklara zarar verilmeyecek.
 • Ordular terhis, silahlar teslim edilmeyecek .

Önemi

 • Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesidir.
 • Milli bilinç uyandırılmıştır.
 • Mustafa Kemal İstanbul Hükümetince geri çağırılmıştır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI