Yürütme Testi - 1

2693
Yürütme Testi'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Orta Asya Türk Devletleri…

7317
Orta Asya Türk Devletleri Özet anlatımı indirmek için tıklayınız...

Anayasa Mahkemesi

75325
Anayasa Mahkemesi, "Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun "da…

Türkiye Nüfusunun Özellikleri

3612
Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılışı Çalışan nüfusun gruplara göre…


20. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Özet) Özel

II. MEŞRUTİYET 1908

 • Padişah: II. Abdülhamit
 • Etkin grup: İttihat ve Terakki Cemiyeti (Osmanlıda ilk siyasi parti)
 • İlanı sırasında oluşan siyasi boşlukta: Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti, Yunanistan Girit'i aldı, Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek'i aldı
 • Kanun-i Esasi'de değişiklik yapıldı: Padişahın meclisi açma-kapatma yetkisi kaldırıldı, Hükümet meclise karşı sorumlu oldu, Padişahın sürgün yetkisi kaldırıldı, Siyasi örgütlenme (İttihat ve Terakki Cemiyeti karşısında Ahrar Fırkası (Partisi) kuruldu. Osmanlıda ilk muhalefet parti)

31 MART OLAYI

 • 1909'da meşrutiyet rejimine karşı çıkan bir ayaklanmadır.
 • Rejime yönelik ilk isyandır.
 • Selanik'ten gelen Hareket Ordusu ayaklanmayı bastırdı.
 • Komutan Mustafa Kemal
 • II. Abdülhamit tahttan indirildi. (Meclis kararıyla tahttan indirilen ilk padişahtır.) Yerine
 • V. Mehmet Reşat getirildi.

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

 • İtalya ile Osmanlı Devleti arasında olmuştur. Uşi Antlaşması ile son bulmuştur.
 • İtalya neden saldırdı: Siyasi birliğini geç kurup sömürgecilikte geç kalması, Trablusgarp'taki petrol ve fosfor, İngiltere ve Fransa'nın bu işgale göz yumması
 • Osmanlı Devleti savaşı neden kaybetti: Mısır İngiliz işgalinde, donanma yetersiz, balkan savaşları tehlikesi var.
 • Gönüllü subaylar gizlice Trablusgarp'a geçti. (Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta, Enver Paşa Bingazi'de başarılar kazandı.)
 • İtalya On iki adayı işgal etti. Balkan Savaşları başladı, bu nedenle iyi götürdüğümüz savaşı Uşi ile kötü noktaladık.

UŞİ ANTLAŞMASI (1912)

 • Trablusgarp İtalya'ya verildi. (Kuzey Afrika hâkimiyeti sona erdi.)
 • On İki ada geçici olarak İtalya'ya verildi. (Yunan işgalinden korkulduğu için) Trablusgarp dini açıdan Osmanlıya bağlı kalacak kararı alındı.

BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913)
NEDENLERİ

 • Milliyetçilik akımının etkisi
 • Rusya'nın Panslavizm politikası
 • Osmanlı Devleti'nin zayıf olması

I. BALKAN SAVAŞI

 • Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ; Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır. Londra Antlaşması'yla son bulmuştur.
 • Osmanlı bütün cephelerde yenilgiye uğradı. (Komutanlar arası siyasi çekişmeler etkili oldu.)

LONDRA ANTLAŞMASI (1913)

 • Osmanlı, Midye Enez hattının doğusuna çekildi.
 • Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.
 • İttihat ve Terakki, Bab-ı Ali baskınıyla yönetimi ele geçirdi (Hükümet darbesi ile), Kamil Paşa Hükümeti düştü.

II. BALKAN SAVAŞI (1913)

 • Osmanlı'dan alınan topraklar Balkan Devletleri arasında paylaşılamadı.
 • En fazla payı Bulgaristan aldı.
 • Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Romanya devletleri Bulgaristan'a saldırdı. Bükreş Antlaşması'yla sona erdi.
 • Osmanlı, Kırklareli ve Edirne'yi geri aldı
 • Balkan Devletleri arasında BÜKREŞ ANTLAŞMASI imzalandı (Osmanlı Devleti katılmadı.)
 • Osmanlı Devleti, Yunanistan ile Atina Antlaşması (Meriç Nehri sınır, Türk hakları korunacak.) Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması (Meriç Nehri sınır, Türk hakları korunacak) ve Sırbistan ile İstanbul Antlaşması'nı (Türk hakları korunacak.)

BALKAN SAVAŞLARININ SONUÇLARI

 • Balkan Savaşlarından sonra Türk azınlıkları sorunu yaşandı.
 • Ege Adaları sorunu başladı.
 • Osmanlıcılık fikri önemini yitirdi.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI