Türkiye'deki İklim Tipleri

2152
Karadeniz iklimi ve özellikleri Akdeniz iklimi ve özellikleri Karasal iklim ve özellikleri

Devlet Memurları

6577
Bir mesleki sıfatla kamu kesiminde çalışan kişiler kamu görevlileridir. Memurlar,…

Türkiye'de İklimi Etkileyen…

5922
Matematik Konumun Türkiye İklimine Etkileri Türkiye, Kuzey Yarım Küre'nin Ilıman İklim…

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin…

36957
Alanı en küçük olan coğrafi bölgedir. Doğal gölün bulunmadığı tek bölgemizdir. Yaz…


Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA GENEL DURUM

XIII. yüzyılda Anadolu'da; Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlılar, Bizans İmparatorluğu ve Trabzon Rum Pontus Devleti gibi devletler bulunuyordu.
Anadolu'da bu dönemde siyasal birlik yoktu. XIV. yüzyıl başlarında hiçbir siyasi güç tek başına Anadolu'ya sahip olacak durumda değildi.
İç ve Doğu Anadolu Bölgesi, Moğollar ile onların etkisindeki Anadolu Selçukluların elinde idi.
Batı Anadolu'da Türkmen boyları bağımsız beylikler haline gelmeye başlamışlardı. Beylikler arasında iç çekişmeler yaşanmaktaydı.
Osmanlı Beyliğinin kurulduğu sırada Balkanlar da siyasal birlikten yoksundu. Devletler arası birlik yoktu, din ve mezhep kavgaları sebebiyle sürekli mücadele vardı. Bizans, İstanbul dışında Anadolu ve Rumeli topraklarındaki etkinliğini kaybetmişti.

OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453)

Osmanlılar, Oğuzların Kayı boyundandır. Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi yönetimindeki aşiret, I. Alaaddin Keykubad (1220 -1237) zamanında Ankara'nın batısındaki Karacadağ yöresine yerleştirilmişti.

Aşiret, daha sonra uç bölgesine kayarak Söğüt - Domaniç bölgesini elde etti ve buraya yerleşti. Ertuğrul Bey, ölünceye kadar Bizanslılarla savaşarak Selçuklulara hizmet etmiştir.

Ertuğrul Gazi'nin ölümü üzerine aşiretin yönetimi oğlu Osman Bey'e geçti (1281). Osman Bey bağımsızlılığını ilan ederek Osmanlı Beyliğini kurdu (1299).

Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI