Birinci Dünya Savaşı

3107
I. Dünya Savaşı'nın nedenleri Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi Osmanlı…

Siyasi Haklar ve Ödevler

13681
Türk vatandaşlığı Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları Parti kurma,…

Hakların Korunması

6674
A) DEVLET ELİYLE KORUMA Yetkili makamlara giderek (dava açarak) hakkı korumak ve…

Osmanlı Devleti Duraklama ve…

5130
Genç Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma düşüncesi Osmanlıda ilk ciddi ıslahat…


Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA GENEL DURUM

XIII. yüzyılda Anadolu'da; Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlılar, Bizans İmparatorluğu ve Trabzon Rum Pontus Devleti gibi devletler bulunuyordu.
Anadolu'da bu dönemde siyasal birlik yoktu. XIV. yüzyıl başlarında hiçbir siyasi güç tek başına Anadolu'ya sahip olacak durumda değildi.
İç ve Doğu Anadolu Bölgesi, Moğollar ile onların etkisindeki Anadolu Selçukluların elinde idi.
Batı Anadolu'da Türkmen boyları bağımsız beylikler haline gelmeye başlamışlardı. Beylikler arasında iç çekişmeler yaşanmaktaydı.
Osmanlı Beyliğinin kurulduğu sırada Balkanlar da siyasal birlikten yoksundu. Devletler arası birlik yoktu, din ve mezhep kavgaları sebebiyle sürekli mücadele vardı. Bizans, İstanbul dışında Anadolu ve Rumeli topraklarındaki etkinliğini kaybetmişti.

OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453)

Osmanlılar, Oğuzların Kayı boyundandır. Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi yönetimindeki aşiret, I. Alaaddin Keykubad (1220 -1237) zamanında Ankara'nın batısındaki Karacadağ yöresine yerleştirilmişti.

Aşiret, daha sonra uç bölgesine kayarak Söğüt - Domaniç bölgesini elde etti ve buraya yerleşti. Ertuğrul Bey, ölünceye kadar Bizanslılarla savaşarak Selçuklulara hizmet etmiştir.

Ertuğrul Gazi'nin ölümü üzerine aşiretin yönetimi oğlu Osman Bey'e geçti (1281). Osman Bey bağımsızlılığını ilan ederek Osmanlı Beyliğini kurdu (1299).

Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI