Temel Hak ve Ödevler

113891
Kişinin Temel Hak ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve…

Osmanlı Devleti Duraklama…

64696
DURAKLAMANIN NEDENLERİ Duraklamanın İç Nedenleri Yönetimin bozulması Kafes Usulü Merkezi…

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti…

75118
II. MEŞRUTİYET 1908 Padişah: II. Abdülhamit Etkin grup: İttihat ve Terakki Cemiyeti…

1924 Anayasası

4739
Hükümet Sistemi: Karma Hükümet Sistemi (Yasama ve yürütme organları yasamada toplanır).…


Osmanlı Devleti'nde Toprak Yönetimi

Osmanlılarda toprakların büyük bir bölümünün mülkiyeti devlete aitti. "Saban giren yer (tarım yapılabilen alan) özel mülk olmaz." anlayışı geçerliydi.

Bu anlayışın ortaya çıkmasında ülke hanedanın ortak malıdır prensibi etkili olmuştur. Özel mülk toprakları son derece sınırlıydı. Toprakların büyük bölümünün devletin mülkiyetinde olması toplum içinde (Osmanlı ailesi dışında) ayrıcalıklı sınıfların oluşmasını engellemiştir. Osmanlı Devleti'nde topraklar iki ana bölüme ayrılmıştır.

Mülkiyeti devlete ait olan topraklara miri arazi, mülkiyeti özel şahıslara ait olan topraklara mülk arazi denirdi. Bu topraklar ayrıca kendi içlerinde de farklı bölümlere ayrılırdı.

Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI