Devlet

3869
DEVLETİN UNSURLARI Ülke: Devlet ancak belirli, yerleşik bir toplulukta söz konusu olur.…

Ülkemizde Turizm Dalları

6870
KIYI TURİZMİ: Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Kemer Antalya, Çeşme, Side, Kaş,…

Osmanlı Devleti'nde Bilim ve…

7199
Osmanlı Devleti klasik dönemde her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da…

Cemiyetler Özet

24444
ZARARLI CEMİYETLER Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler Mavri Mira: Büyük Bizans'ı…


Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve Öğretim

BATI TARZINDA AÇILAN OKULLAR

18. yy.'dan itibaren batılı tarzda eğitim veren askeri ve sivil okullar açılmaya başlanmıştır. Önce askeri alanda Batı'nın üstünlüğü kabul edildiği için askeri okullar açılmıştır. Batı tarzında eğitim yapan ilk askeri okul I. Mahmut döneminde açılan "Hendesehane (Mühendishane)"dir (1734).

Askeri Eğitim Kurumlar

Hendesehane (Kara Mühendishanesi) (1734): I. Mah¬mut döneminde 1734'te ordunun subay ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Batı tarzında eğitim veren ilk askeri okuldur. Yeniçerilerin karşı çıkması ile bir süre sonra kapatılmıştır.
Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn (Deniz Mühendishanesi) (1773): Osmanlı deniz kuvvetlerinin uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla III. Mustafa döneminde 1773'te açılmıştır. Deniz mühendishanesi günümüzdeki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin temelini oluşturur.
Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendishanesi) (1795): III. Selim döneminde 1795'te açılmıştır. Osmanlı ordusunun subay ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
Mekteb-i Harbiye (1834): II. Mahmut döneminde 1834'te açılmıştır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra yeni kurulan ordunun subay ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Kara Harp Okulu'nun temelini oluşturur.
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (İlk Tıp Fakültesi): II. Mahmut döneminde 1827'de kurulmuştur. Osmanlı tarihinde kurulan ilk tıp fakültesidir.
Mızıka-yı Hümayun: II. Mahmut Döneminde Mehterhanenin kapatılmasından sonra kurulmuştur.

Askeri Liseler (İdadiler)

İstanbul Kuleli (1845) Askeri İdadisi (Lisesi)
Bursa Işıklar (1845) Askeri İdadisi
İzmir Maltepe (1845) Askeri İdadisi
Erkan-ı Harbiye Mektebi (1845) (Kurmay Subay Okulu): Osmanlı ordusunun kurmay subay ihtiyacını karşılamak amacıyla padişah Abdülmecit döneminde 1845'te kurulmuştur.
Askeri Baytar (Veteriner) Mektebi (1839): Padişah Abdülmecit döneminde 1842'de açılmıştır.
Jandarma Mektebi (1909): Jandarmanın subay ihtiyacını karşılamak amacıyla 1909'da kurulmuştur.

Sivil Kurumlar

Darül Muallimin (1848) (Öğretmen Okulu): Abdülmecit döneminde 1848'de kurulan Osmanlı Devleti'nin ilk öğretmen okuludur.
Mekteb-i Mülkiye (1859) (Siyasal Bilgiler Okulu): Padişah Abdülmecit döneminde 1859'da devletin mülki yönetici ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Günümüzdeki Siyasal Bilgiler Fakültesinin temelini oluşturur
Lisan Mektebi (1864): Padişah Abdülaziz döneminde 1864'te devlet görevlilerinin yabancı dil öğrenmeleri amacıyla kurulmuştur.
Mekteb-i Hukuk-ı Şahane (1878) (Hukuk Mektebi): II. Abdülhamit döneminde 1878'de devletin hâkim ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
Mekteb-i Sanayi-i Nefise (1881) (Güzel Sanatlar Okulu): 1882'de II. Abdülhamit döneminde Osman Hamdi Bey tarafından güzel sanatlar eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. Güzel Sanatlar Akademisi'nin temelini oluşturur.
Darüşşafaka (1865): Padişah Abdülaziz döneminde 1865'te yoksul, öksüz ve yetim çocukların eğitimi amacıyla kurulmuştur. Günümüzde aynı adla eğitime devam etmektedir.
Islahhane (1860): Mithat Paşa tarafından sanayi alanında teknik eleman yetiştirmek amacıyla açılmıştır.
Kaptan Mektebi (1870): Padişah Abdülaziz döneminde 1870'te kaptan yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Darülfünun Şahane (1900) (İlk Üniversite): Tanzimat Döneminden itibaren Osmanlı Devleti'nde bir üniversitenin kurulması için çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla 1870'te açılan Darülfünun bir süre sonra kapatıldı. 1900 yılında Darül-fünun-ı Şahane adıyla yeniden açıldı. Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk üniversite olarak bilinen Darülfünun 1933'te yapılan üniversite reformu ile kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur.

Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI