Tarih Çalışma Notları

131039
KPSS Tarih Çalışma Notlarını indirmek için tıklayınız...

KPSS Tarih Karma Test

4648
1. Kurtuluş Savaşı boyunca halkın ulusal direniş örgütlerini kurması, Atatürk…

Bankacılık Düzenleme ve…

5624
BDDK; tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların işleyişini engelleyici, ekonomiyi…

Cumhurbaşkanı ve Görevleri

4094
Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığı Cumhurbaşkanının seçimi Cumhurbaşkanının…


Osmanlı Devleti'nde Duraklamanın Nedenleri

A- DURAKLAMANIN İÇ NEDENLERİ

1. Merkezi İdarenin Bozulması

Osmanlı Devletinde Kuruluş Döneminden itibaren padişahlar oldukça güçlü kişiler olmuştu. Padişahlar ordularının başında sefere katılırlar ve ülke yönetimiyle ciddi şekilde ilgilenirlerdi. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta geçen padişahlar devlet işleri ile doğrudan ilgilenmediler. Bu durum padişahın ülke yönetimindeki etkisinin azalmasına yol açtı.

Not: Padişahların ülke yönetimindeki etkisinin azalması sadrazamın ülke yönetimindeki etkisinin artmasına neden olmuştur.

XVII. yüzyılda padişahların devlet yönetiminden uzaklaşmalarının en önemli nedeni Osmanlı veraset sistemidir. Bu sisteme göre; hükümdarlık babadan oğula geçiyordu. Kardeşler devlet üzerinde hak iddia ederlerse şehzadeleri öldürme yetkisi padişaha aitti. Padişahlar kardeşlerini, ayaklanmalarından korktukları için öldürmüşlerdir. Bu durum XVII. yüzyıl başlarında tahta geçecek yetişkin şehzade kalmamasına yol açmıştır.

I. Ahmet veraset sistemini değiştirmiştir. Buna göre tahta hanedanın en yaşlı ve en akıllı üyesi (Ekber ve Erşed sistemi) geçecekti. XVII. yüzyılda tahta genelde çocuk yaşta padişahlar geçmiştir.

Not: I. Ahmet Döneminde veraset sisteminde yapılan değişiklikle "Ekber ve Erşed Sistemi"ne geçilmesinin ve sancağa gönderme usulünün kaldırılmasının en önemli amacı şehzadeler arasında yaşanan taht kavgalarına son vermektir. Böylece şehzadelerin yetiştirilme tarzında önemli bir değişiklik yapılmıştır.

Veraset sisteminin değişmesinden sonra şehzadelerin sancaklarda eğitilmesi uygulamasından vazgeçilmiştir. Bundan sonra şehzadeler saray dışına çıkarılmamışlardır (Kafes usulü). Küçük yaşta esir gibi yaşayan ve ölüm korkusu içindeki padişahların ruh sağlıkları da zamanla bozulmuştur. Bu nedenle XVII. yüzyılda başa geçenlerin bir kısmı çocuk yaştakiler bir kısmı da akli dengesi bozuk kişiler olmuştur.

Padişahların küçük yaşta ve tecrübesiz şekilde tahta çıkmaları annelerinin (valide sultan) yönetime sık sık müdahale etmesine neden olmuştur. Bazı devlet görevlilerinin atanmasında liyakate önem verilmeden rüşvet ve iltimasın etkili olması da merkezi yönetime olan güvenin sarsılmasına neden olmuştur.

Konu anlatımınu indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI