Osmanlı Devleti Kültür ve…

9153
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Testlerini indirmek için tıklayınız...

Hakların Korunması

5990
A) DEVLET ELİYLE KORUMA Yetkili makamlara giderek (dava açarak) hakkı korumak ve…

İslamiyet'ten Önceki Türk…

6411
MÖ 4500: Anav Kültürü MÖ 2500 -1700: Afenesyova Kültürü MÖ 1700 -1200: Andronava Kültürü…

1982 Anayasası

4587
1982 Anayasası ve genel esasları 1982 Anayasası'nın değiştirilemez maddeleri Devletin…


Osmanlı Devleti'nde Duraklamanın Nedenleri

A- DURAKLAMANIN İÇ NEDENLERİ

1. Merkezi İdarenin Bozulması

Osmanlı Devletinde Kuruluş Döneminden itibaren padişahlar oldukça güçlü kişiler olmuştu. Padişahlar ordularının başında sefere katılırlar ve ülke yönetimiyle ciddi şekilde ilgilenirlerdi. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta geçen padişahlar devlet işleri ile doğrudan ilgilenmediler. Bu durum padişahın ülke yönetimindeki etkisinin azalmasına yol açtı.

Not: Padişahların ülke yönetimindeki etkisinin azalması sadrazamın ülke yönetimindeki etkisinin artmasına neden olmuştur.

XVII. yüzyılda padişahların devlet yönetiminden uzaklaşmalarının en önemli nedeni Osmanlı veraset sistemidir. Bu sisteme göre; hükümdarlık babadan oğula geçiyordu. Kardeşler devlet üzerinde hak iddia ederlerse şehzadeleri öldürme yetkisi padişaha aitti. Padişahlar kardeşlerini, ayaklanmalarından korktukları için öldürmüşlerdir. Bu durum XVII. yüzyıl başlarında tahta geçecek yetişkin şehzade kalmamasına yol açmıştır.

I. Ahmet veraset sistemini değiştirmiştir. Buna göre tahta hanedanın en yaşlı ve en akıllı üyesi (Ekber ve Erşed sistemi) geçecekti. XVII. yüzyılda tahta genelde çocuk yaşta padişahlar geçmiştir.

Not: I. Ahmet Döneminde veraset sisteminde yapılan değişiklikle "Ekber ve Erşed Sistemi"ne geçilmesinin ve sancağa gönderme usulünün kaldırılmasının en önemli amacı şehzadeler arasında yaşanan taht kavgalarına son vermektir. Böylece şehzadelerin yetiştirilme tarzında önemli bir değişiklik yapılmıştır.

Veraset sisteminin değişmesinden sonra şehzadelerin sancaklarda eğitilmesi uygulamasından vazgeçilmiştir. Bundan sonra şehzadeler saray dışına çıkarılmamışlardır (Kafes usulü). Küçük yaşta esir gibi yaşayan ve ölüm korkusu içindeki padişahların ruh sağlıkları da zamanla bozulmuştur. Bu nedenle XVII. yüzyılda başa geçenlerin bir kısmı çocuk yaştakiler bir kısmı da akli dengesi bozuk kişiler olmuştur.

Padişahların küçük yaşta ve tecrübesiz şekilde tahta çıkmaları annelerinin (valide sultan) yönetime sık sık müdahale etmesine neden olmuştur. Bazı devlet görevlilerinin atanmasında liyakate önem verilmeden rüşvet ve iltimasın etkili olması da merkezi yönetime olan güvenin sarsılmasına neden olmuştur.

Konu anlatımınu indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI