Türkiye'nin Matematik…

4479
Enlemin Etkileri 1. Orta Kuşakta yer alır. Bu nedenle; Dört mevsim belirgin olarak…

Anlatım Biçimleri

7278
Çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için bazı…

Anadolu Selçuklu Devleti ve…

6676
A. DEVLET YÖNETİMİ Anadolu Selçuklu Devleti, devlet yönetim örgütünü Büyük Selçuklulardan…

Göktürk Devleti

3909
Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Türk adını siyasi anlamda bir devlet…


Duraklama Dönemi Islahatları

XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti duraklama dönemine girdi. Bu dönemde devlet, ordu ve diğer sosyal kurumlarda ciddi bozulmalar yaşanmıştır. Bozulmaları düzeltmek ve gerilemeyi durdurmak amacıyla XVII. yüzyıldan itibaren çeşitli ıslahat çalışmaları yapılmıştır.

I. Ahmet (1603 - 1617)

 • Osmanlı Veraset Sisteminde yapılan değişiklikle Osmanlı ailesinin en yaşlı ve en akıllı erkek üyesinin padişah olmasına karar verildi (Ekber ve erşed sistemi).
 • Şehzadelerin sancağa çıkma usulüne son verilerek kapalı ortamda eğitilmeleri usulü (kafes usulü) getirildi. Bu durum tahta geçen padişahların yönetim tecrübesinden mahrum kalmalarına sebep olmuştur.
 • Celali isyanları, Sadrazam Kuyucu Murat Paşa (1606-1611) tarafından şiddetle bastırıldı.

II. Osman (Genç Osman) (1618 - 1622)

 • Şeyhülislamın fetva vermek dışındaki yetkilerini kısıtlayarak ilmiye sınıfının devlet işlerine karışmasına engel olmuştur. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı planladıysa da başarılı olamamıştır.
 • Başkenti İstanbul'dan, nüfusun büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Anadolu'ya taşımak istemiştir.
 • Saray dışından evlenerek Osmanlı sarayını halka açmıştır. Yeniçerilerin İstanbul'da çıkardığı bir ayaklanma sonucu öldürülmüştür.

IV. Murat (1623 - 1640)

 • İçki ve tütün yasağı getirmiştir.
 • Sert tedbirler alarak ülkede asayiş ve güvenliği yeniden sağlamıştır.
 • Yeniçeri sayısını azaltmıştır. Sık sık ayaklanan yeniçerilerin elebaşlarını cezalandırarak otoritesini güçlendirmiştir.
 • Celalileri ortadan kaldırarak Anadolu'da devlet otoritesini yeniden kurmuştur.
 • IV. Murat devletin kötü gidişatının nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yollarını değerlendirmek için Koçi Bey'e bir rapor hazırlatmış ancak bu rapordaki tavsiyelerin hepsini gerçekleştiremeden vefat etmiştir.

Not: Koçibey'e risaleler hazırlatılması köklü ıslahat yapılmak istendiğinin göstergesidir.

IV. Mehmet (1648- 1687)

Bu dönemde göreve gelen sadrazamlar ve yaptıkları ıslahat çalışmaları ise şunlardır.

Tarhuncu Ahmet Paşa (1652 - 1653)

 • Has ve zeamet gelirlerinin hazineye girmesini sağlamış, iltizam sistemini yaygınlaştırmıştır.
 • Rüşveti engellemeye çalışmıştır.
 • Bütçe açığının büyük ölçüde gereksiz saray harcamalarından olduğunu tespit etmiş ve bir bütçe hazırlayarak saray masraflarını kısmıştır. Osmanlı Devletinde ilk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır.

Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI