Anlatım Bozuklukları Testi - 2

10406
Anlatım Bozuklukları Testi - 2'yi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Kişi Kavramı

4798
GERÇEK KİŞİLER Günümüzün modern hukuk düzenleri cinsiyet, ırk, din, dil, vs. gibi farklar…

Hükümet Kavramı

4830
Hükümet, devlet adına otoriteyi yürüten organdır. Hükümetin sahip olduğu yetki yürütme…

Ege Bölgesinin Özellikleri

3344
Kıta sahanlığının genişliği ve akarsuların bol alüvyon taşıması nedeniyle delta…
YUKARI