KPSS Vatandaşlık Deneme - 2

2597
KPSS Vatandaşlık Deneme - 2'yi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Uluslararası Kuruluşlar

53661
IMF (ULUSLAR ARASI PARA FONU): 1945 yılında ku-rulmuştur. Merkezi Washington'dur. IMF'nin…

100 Soruda Coğrafi Bölgeler

54874
100 soruluk coğrafi bölgeler testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz... (TAVSİYEDİR)

2. Göktürk (Kutluk) Devleti

8258
682 yılında Kutluk Kağan tarafından Çin’e karşı başlatılan bağımsızlık mücadelesi sonucu…
A) EGEMENLİK KAYNAĞINA GÖRE DEVLET ŞEKİLLERİ 1) Monarşi: Mutlak Monarşi: Bütün yetkinin tek bir kişinin elinde toplandığı yönetim şeklidir. Meşrutiyet öncesi Osmanlı Devleti bu yönetim şeklinin bir örneğidir. Meşruti Monarşi: Hükümdarın yetkilerinin yazılı bir anayasa ile sınırlandırıldığı yönetim şeklidir. I. ve II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti bu yönetim şekline örnektir. 2) Oligarşik Devlet: Egemenliğin bir grup ya da zümre tarafından kullanıldığı yönetim şeklidir. Suriye, İyonya Medeniyeti bu yönetim şekline örnektir. 3) Teokratik Devlet: Devletin yönetiminde dini esasların etkili olmasıdır. İran Devleti bu yönetim şekline örnektir. 4) Laik Devlet: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı, ülke yönetiminin akıl ve bilime dayandırıldığı…
Hukukun temel kavramları konu anlatımı ve testini (70 Soru) aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...  
Sayfa 10 / 39
YUKARI