Yürütme Çalışma Kağıdı

2838
Yürütme Çalışma Kağıdı'nı aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Bölgelerin Nüfus Bakımından…

34143
İç Anadolu Bölgesi Nüfus büyüklüğü bakımından 2. sıradadır. Bölge içinde en kalabalık…

1982 Anayasası

4516
1982 Anayasası ve genel esasları 1982 Anayasası'nın değiştirilemez maddeleri Devletin…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

4112
SPK'nın temel görevi; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını…
Aslen Kazanma Başkasına ait olmayan bir şey üzerinde bir kişinin hak elde etmesidir. Balık tutmak, yabanî bir ağaçtan meyve toplamak gibi... Devren Kazanma Başkasına ait olan bir mala sahip olmaktır. Ev satın alma, miras ile mülk sahibi olma, araba sahibi olma... NOT: Hakların kazanılmasında, geçerli ana ilke sübjektif iyi niyet, hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde ise geçerli ana ilke dürüstlüktür (objektif iyi niyet).
Haklar, doğdukları hukuk kuralına göre "kamu hakları" ve "özel haklar" şeklinde ikiye ayrılır. A) KAMU HAKLARI Vatandaşların devlete karşı sahip bulundukları haklardır (seçme seçilme, vatandaşlık, memur olma vb.) Bu haklardan yabancılar yararlanamaz. Kamu hukukundan doğan bu haklar kendi aralarında "kişisel haklar", "sosyal ve ekonomik haklar" ve "siyasi haklar" olmak üzere üçe ayrılır. B) ÖZEL HAKLAR Özel haklar ise, özel hukuktan doğan haklar olup niteliklerine, konularına ve amaçlarına göre çeşitli türlere ayrılırlar. Bunlar içinde en önemli ayrım "mutlak haklar" ve "nisbi haklar" ayrımıdır. Mutlak haklar, herkese karşı ileri sürülebildikleri halde, nisbi haklar ancak belli bir kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilirler.…
Sayfa 3 / 39
YUKARI