Ege Bölgesinin Özellikleri

3969
Kıta sahanlığının genişliği ve akarsuların bol alüvyon taşıması nedeniyle delta…

Türk İslam Tarihi Özeti

18970
Türklerin İslamiyet'i benimseme sürecini başlatan önemli olay "Talaş Savaşı"dır. Talaş…

Marmara Bölgesi Konu Anlatımı

16711
Marmara Bölgesi ve genel özellikleri Marmara Bölgesi'nin yerşekilleri Marmara Bölgesi'nde…

Hukuka Giriş

7534
SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR Toplumsal yaşamın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi…
SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR Toplumsal yaşamın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve düzenin sağlanabilmesi için toplumsal ilişkilerin birtakım kurallara ve yaptırımlara bağlanması gerekir. Toplum halinde yaşayan insanların, yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri, kullanabilecekleri hakları ve yetkileri belirleyen kurallara "sosyal (toplumsal) düzen kuralları" denir. AHLAK KURALLARI Ahlak kuralları, insanların gerek kendilerine, gerekse diğer kişilere karşı ödevlerini gösteren ve düzenleyen davranış kurallarıdır. Her toplumun kendi özelliklerine göre, bir ahlak anlayışı olabileceği gibi, evrensel nitelikte olan ahlâk kuralları da vardır. Ahlak kuralları toplumdan topluma, bölgeden bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bu kurallar zaman ve şartlara göre de değişebilir. Belirli bir dönemde "iyi" olarak görülen bir…
Sayfa 39 / 39
YUKARI