Doğu Anadolu Bölgesi Özet

27821
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerşekilleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde iklim ve bitki örtüsü Doğu…

2. Mahmut Dönemi

3622
XIX. yy.DA OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL DURUMU Osmanlı tarihinde 1699 "Karlofça…

Kalıplaşmış Sözcük Grupları

11107
DEYİMLER En az iki sözcükten oluşan, genellikle mecaz anlam taşıyan kalıplaşmış…

Yargı Testi - 1

2272
Yargı Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...
SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR Toplumsal yaşamın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve düzenin sağlanabilmesi için toplumsal ilişkilerin birtakım kurallara ve yaptırımlara bağlanması gerekir. Toplum halinde yaşayan insanların, yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri, kullanabilecekleri hakları ve yetkileri belirleyen kurallara "sosyal (toplumsal) düzen kuralları" denir. AHLAK KURALLARI Ahlak kuralları, insanların gerek kendilerine, gerekse diğer kişilere karşı ödevlerini gösteren ve düzenleyen davranış kurallarıdır. Her toplumun kendi özelliklerine göre, bir ahlak anlayışı olabileceği gibi, evrensel nitelikte olan ahlâk kuralları da vardır. Ahlak kuralları toplumdan topluma, bölgeden bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bu kurallar zaman ve şartlara göre de değişebilir. Belirli bir dönemde "iyi" olarak görülen bir…
Sayfa 39 / 39
YUKARI