Orta Asya Türk Devletleri…

5503
Orta Asya Türk Devletleri Özet anlatımı indirmek için tıklayınız...

Meşrutiyet Dönemi

3750
Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti'nde anayasal yönetime geçilmesini savunan Genç…

Merkez Bankası

4555
1930 yılında kurulmuştur. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı; hükümet ile banka ilişkisinin…

Kanun Hükmünde Kararnameler

24184
Olağan Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulu tarafın­dan çıkarılır. Bakanlar Kurulu…
SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR Toplumsal yaşamın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve düzenin sağlanabilmesi için toplumsal ilişkilerin birtakım kurallara ve yaptırımlara bağlanması gerekir. Toplum halinde yaşayan insanların, yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri, kullanabilecekleri hakları ve yetkileri belirleyen kurallara "sosyal (toplumsal) düzen kuralları" denir. AHLAK KURALLARI Ahlak kuralları, insanların gerek kendilerine, gerekse diğer kişilere karşı ödevlerini gösteren ve düzenleyen davranış kurallarıdır. Her toplumun kendi özelliklerine göre, bir ahlak anlayışı olabileceği gibi, evrensel nitelikte olan ahlâk kuralları da vardır. Ahlak kuralları toplumdan topluma, bölgeden bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bu kurallar zaman ve şartlara göre de değişebilir. Belirli bir dönemde "iyi" olarak görülen bir…
Sayfa 39 / 39
YUKARI