İslamiyet Öncesi Türk…

15375
Türklerden bahseden ilk belge, Çin kaynaklarında bulunan bir antlaşma belgesidir (MÖ…

Kavramlar

7500
1. Varsayım Bildiren Cümleler O an için olmayan bir durumu bir an olmuş gibi kabul…

Kişi Kavramı

5839
GERÇEK KİŞİLER Günümüzün modern hukuk düzenleri cinsiyet, ırk, din, dil, vs. gibi farklar…

Cemiyetler Özet

29511
ZARARLI CEMİYETLER Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler Mavri Mira: Büyük Bizans'ı…
SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR Toplumsal yaşamın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve düzenin sağlanabilmesi için toplumsal ilişkilerin birtakım kurallara ve yaptırımlara bağlanması gerekir. Toplum halinde yaşayan insanların, yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri, kullanabilecekleri hakları ve yetkileri belirleyen kurallara "sosyal (toplumsal) düzen kuralları" denir. AHLAK KURALLARI Ahlak kuralları, insanların gerek kendilerine, gerekse diğer kişilere karşı ödevlerini gösteren ve düzenleyen davranış kurallarıdır. Her toplumun kendi özelliklerine göre, bir ahlak anlayışı olabileceği gibi, evrensel nitelikte olan ahlâk kuralları da vardır. Ahlak kuralları toplumdan topluma, bölgeden bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bu kurallar zaman ve şartlara göre de değişebilir. Belirli bir dönemde "iyi" olarak görülen bir…
Sayfa 39 / 39
YUKARI