Asya Hun Devleti

5961
Göçlerden sonra Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. Orhun ve Selenga ırmakları…

Türkiye'de Yetişen Tarım…

4459
Tahıllar (buğday, arpa, mısır, pirinç, çavdar, yulaf...) Baklagiller (mercimek, nohut,…

KPSS Vatandaşlık Deneme - 2

2234
KPSS Vatandaşlık Deneme - 2'yi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Uluslararası Kuruluşlar

44104
IMF (ULUSLAR ARASI PARA FONU): 1945 yılında ku-rulmuştur. Merkezi Washington'dur. IMF'nin…


Anayasal gelişimin ikinci adımı 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'dır.

Padişah Abdülmecid zamanında ilan edilen Tanzimat Fermanı, Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır.

Fermanın Amacı; Osmanlı'ya bağlı bütün vatandaşlara eşit haklar verip Avrupa devletlerinin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını engellemektir.

Fermanın İçeriği

  • Halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.
  • Askere alma ve terhis işleri düzene sokulacaktır. Askerlik, vatani hizmet hâline getirilecektir.
  • Kanun önünde herkes eşit olacak, mahkemeler açık yapılacak, mahkeme kararı olmadan kimseye ceza verilmeyecektir.
  • Hiç kimseye işkence yapılmayacaktır.
  • Herkes mal mülk edinebilecek ve bunları miras bırakabilecektir.
  • Vergiler herkesin gelirine göre alınacaktır.
  • Rüşvet ve iltimas (adam kayırma) önlenecektir.
  • Ferman hükümlerine ve çıkarılacak kanunlara padişah da saygı gösterecektir.

NOT: Tanzimat Fermanı'yla padişah ilk kez kanun üstünlüğünü kabul etmiştir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI