KPSS Türkçe Tarama Testi (94…

3725
1. Bugün sabah evden dışarı çıktığımda her şey nasıl da farklı görünüyordu! önceden…

KPSS Tarih Önemli…

4331
Türkleri Orta Asya'da ilk kez bir çatı altında toplayan devlet Asya Hun Devleti'dir. Hun…

Osmanlı Devleti Duraklama…

63011
DURAKLAMANIN NEDENLERİ Duraklamanın İç Nedenleri Yönetimin bozulması Kafes Usulü Merkezi…

Mondros Ateşkes Antlaşması…

5380
7. Madde: İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik…


Anayasal gelişimin ikinci adımı 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'dır.

Padişah Abdülmecid zamanında ilan edilen Tanzimat Fermanı, Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır.

Fermanın Amacı; Osmanlı'ya bağlı bütün vatandaşlara eşit haklar verip Avrupa devletlerinin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını engellemektir.

Fermanın İçeriği

  • Halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.
  • Askere alma ve terhis işleri düzene sokulacaktır. Askerlik, vatani hizmet hâline getirilecektir.
  • Kanun önünde herkes eşit olacak, mahkemeler açık yapılacak, mahkeme kararı olmadan kimseye ceza verilmeyecektir.
  • Hiç kimseye işkence yapılmayacaktır.
  • Herkes mal mülk edinebilecek ve bunları miras bırakabilecektir.
  • Vergiler herkesin gelirine göre alınacaktır.
  • Rüşvet ve iltimas (adam kayırma) önlenecektir.
  • Ferman hükümlerine ve çıkarılacak kanunlara padişah da saygı gösterecektir.

NOT: Tanzimat Fermanı'yla padişah ilk kez kanun üstünlüğünü kabul etmiştir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI