Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

4086
AİHM, Avrupa Konseyi'nin bir organı olarak, 1 Kasım 1998'de Strazburg'da kurulmuştur.…

KPSS Coğrafya Testi (21 Soru)

3332
1. Yaz mevsiminde mutlak nemleri eşit olan aşağıdaki kentlerden hangisinde bağıl nemin en…

Mustafa Kemal'in Askerlik…

22103
1905–1907 yılları arasında Şam'da V. Ordu emrinde görev yaptı. Arkadaşları ile Şam'da…

Marmara Bölgesi Konu Anlatımı

16245
Marmara Bölgesi ve genel özellikleri Marmara Bölgesi'nin yerşekilleri Marmara Bölgesi'nde…


Anayasal gelişimin üçüncü adımı olan Islahat Fer­manı, 1856 yılında Padişah Abdülmecid zamanında ilan edilmiştir.

Fermanın Amaçları

 • Osmanlı'yıç öküşten kurtarmak,
 • Kırım Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı'nda azınlık haklarıyla ilgili karar alınmasınıönlemek,
 • Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını engellemek,
 • Tanzimat Fermanı'nın eksiklerini tamamlamak,
 • Azınlıkların Osmanlı'ya olan bağlılığını artırmaktır.

Fermanın özelliği: Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında eşitlik sağlama amacı taşımaktadır.

Fermanın İçeriği

 • Azınlıklar, devlet memuru ve il genel meclislerine üye olabileceklerdir.
 • Hukuk kuralları azınlık dillerine çevrilecektir.
 • Herkes şirket ve banka türü ticari kurumlar aça­bilecektir.
 • Mahkemeler açık yapılacak, herkes kendi dinine göre yemin edebilecektir.
 • Cizye (gayrimüslimlerin ödediği askerlik vergisi) kaldırılacak, azınlıklar için bedelli askerlik uygulaması getirilecektir.
 • Gayrimüslimlere din ve mezhep özgürlüğü tanınacak; tapınak, hastane ve okullarda onarım yapmalarına izin verilecektir.
 • Rüşvet ve iltimas önlenecek, vergilendirme herkesin gelirine göre yapılacaktır.
 • İşkence, angarya ile Hristiyan ve Musevileri küçük düşürücü sözler yasaklanacaktır.
 • Yabancılar, ülkenin her yerinde bedelini ödemek koşuluyla mülk sahibi olabilecektir.
 • Azınlıklar, Türk okullarında okuyabilecek, kendi dillerinde öğretim yapan okullar açabilecektir.

NOT: Islahat Fermanı'yla din farkı gözetilmeksizin bütün vatandaşlar eşit haklara sahip olmuşlardır. Ancak azınlıklara verilen bu geniş haklar Osmanlı Devleti'nin dağılmasını hızlandırmıştır. Diğer yandan Müslüman halkın memnuniyetsizliği artmıştır. Bu fermanın en önemli unsuru eşitliktir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI