Osmanlı Devleti Duraklama…

7905
17. yy'da Osmanlı Devletinde birçok isyan hareketi görülür. Bu isyanları üç başlık…

Mustafa Kemal'in Askerlik…

23721
1905–1907 yılları arasında Şam'da V. Ordu emrinde görev yaptı. Arkadaşları ile Şam'da…

Türkiye'de Hayvancılık

2673
Türkiye'de hayvancılığı etkileyen faktörler Küçükbaş hayvancılık (koyun, kıl keçisi,…

KPSS Tarih Son Tekrar

5208
KPSS Tarih Son Tekrar Özet Konu Anlatımını İndirmek İçin Tıklayınız... (TAVSİYEDİR)


Anayasal gelişimin üçüncü adımı olan Islahat Fer­manı, 1856 yılında Padişah Abdülmecid zamanında ilan edilmiştir.

Fermanın Amaçları

 • Osmanlı'yıç öküşten kurtarmak,
 • Kırım Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı'nda azınlık haklarıyla ilgili karar alınmasınıönlemek,
 • Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını engellemek,
 • Tanzimat Fermanı'nın eksiklerini tamamlamak,
 • Azınlıkların Osmanlı'ya olan bağlılığını artırmaktır.

Fermanın özelliği: Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında eşitlik sağlama amacı taşımaktadır.

Fermanın İçeriği

 • Azınlıklar, devlet memuru ve il genel meclislerine üye olabileceklerdir.
 • Hukuk kuralları azınlık dillerine çevrilecektir.
 • Herkes şirket ve banka türü ticari kurumlar aça­bilecektir.
 • Mahkemeler açık yapılacak, herkes kendi dinine göre yemin edebilecektir.
 • Cizye (gayrimüslimlerin ödediği askerlik vergisi) kaldırılacak, azınlıklar için bedelli askerlik uygulaması getirilecektir.
 • Gayrimüslimlere din ve mezhep özgürlüğü tanınacak; tapınak, hastane ve okullarda onarım yapmalarına izin verilecektir.
 • Rüşvet ve iltimas önlenecek, vergilendirme herkesin gelirine göre yapılacaktır.
 • İşkence, angarya ile Hristiyan ve Musevileri küçük düşürücü sözler yasaklanacaktır.
 • Yabancılar, ülkenin her yerinde bedelini ödemek koşuluyla mülk sahibi olabilecektir.
 • Azınlıklar, Türk okullarında okuyabilecek, kendi dillerinde öğretim yapan okullar açabilecektir.

NOT: Islahat Fermanı'yla din farkı gözetilmeksizin bütün vatandaşlar eşit haklara sahip olmuşlardır. Ancak azınlıklara verilen bu geniş haklar Osmanlı Devleti'nin dağılmasını hızlandırmıştır. Diğer yandan Müslüman halkın memnuniyetsizliği artmıştır. Bu fermanın en önemli unsuru eşitliktir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI