2. Mahmut Dönemi

4297
XIX. yy.DA OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL DURUMU Osmanlı tarihinde 1699 "Karlofça…

KPSS Türkçe Tarama Testi (94…

3821
1. Bugün sabah evden dışarı çıktığımda her şey nasıl da farklı görünüyordu! önceden…

Sözcükte Anlam Testi - 1

3403
Sözcükte Anlam Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Merkez Bankası

4684
1930 yılında kurulmuştur. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı; hükümet ile banka ilişkisinin…


I. Meşrutiyet, aydın ve yazarların oluşturduğu Genç Osmanlılar olarak bilinen yurtseverler tarafından, 1876'da Padişah II. Abdülhamid'e ilan ettirilmiştir.

Kanunuesasi adlı ilk anayasanın 1876'da kabul edilmesiyle Osmanlı Devleti'nde ilk anayasa uygulamaya konulmuştur.

I. Meşrutiyet'in özelliği

Türk tarihinde ilk kez anayasa yürürlüğe girmiştir

Osmanlı tarihinde ilk kez meclis (parlamento) açılmış ve halka temsil hakkı verilmiştir. (1877'de Dolmabahçe Sarayı'nda açılmıştır.)

I. Meşrutiyet'in ilanında Osmanlıcılık ve Batıcılık akımı etkili olmuştur. Amacı; Osmanlı yurttaşlarını dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin kaynaştırmaktır.

NOT:Tanzimat Fermanı, Islahat FermanıAbdülmecid zamanında ilan edilmiştir. I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet

II. Abdülhamid zamanında ilan edilmiştir.

Kanunuesasi'nin özellikleri

 • Saltanat Ekber ve Erşed Sistemine göre Osmanlı ailesinden en büyük çocuğa geçer.
 • Padişah aynı zamanda halifedir.
 • Padişahın şahsı sorumlu değildir.
 • Osmanlı Devleti bir monarşidir, üniter bir devlettir. Devletin dini İslam, dili Türkçedir.
 • Padişah gerekli gördüğünde meclisi açıp kapatabilecektir.
 • Padişah meclisi toplantıya çağırabilir.
 • Padişahın sürgün yetkisi vardır.
 • Bakanların atanması ve azilleri padişahın yetkisi dâhilindedir.
 • Padişahın mutlak veto yetkisi vardır.
 • Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve suçlu görülenleri sürgüne gönderebilecektir.

Kanunuesasi ile Düzenlenen Temel Hak ve Hürriyetler

 • Vatandaşlık hakkı
 • Kişi hürriyeti
 • Kişi güvenliği
 • İbadet hürriyeti
 • Basın hürriyeti
 • Dilekçe hakkı
 • Öğretim hürriyeti
 • Kanuni hâkim güvencesi
 • Vergilerin kanuniliği ilkesi
 • Müsadere ve angarya yasağı
 • Ticaret serbestliği
 • Gelire göre vergi

NOT: Kanunuesasi'yle Osmanlı halkı ilk kez sınırlı da olsa yöne­time katılma şansına sahip oldu. Ancak padişah yine de ulusal iradenin üzerinde bir güce sahipti. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nı gerekçe gösteren II. Abdülhamid I. Meşrutiyeti yürürlükten kaldırarak 30 yıl süren istibdat (baskı) Dönemini başlatmıştır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI