Türk İslam Tarihi Özeti

17964
Türklerin İslamiyet'i benimseme sürecini başlatan önemli olay "Talaş Savaşı"dır. Talaş…

KPSS Tarih Önemli…

4378
Türkleri Orta Asya'da ilk kez bir çatı altında toplayan devlet Asya Hun Devleti'dir. Hun…

Asya Hun Devleti

7060
Göçlerden sonra Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. Orhun ve Selenga ırmakları…

KPSS Coğrafya Testi (21 Soru)

3538
1. Yaz mevsiminde mutlak nemleri eşit olan aşağıdaki kentlerden hangisinde bağıl nemin en…


Subayların oluşturduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin baskıları sonucu, II. Abdülhamid zamanında ilan edilmiştir.

II. Meşrutiyetin ilanı ile Kanunuesasi 1909 yılında yapılan değişikliklerle yeniden yürürlüğe girmiştir.

1909 yılında Kanunuesasi'de yapılan değişiklikler şunlardır:

  • Hükümet, padişaha değil meclise karşı sorumlu hâle getirilmiştir.
  • Padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
  • Padişahın sürgüne gönderme yetkisi kaldırılmıştır.
  • Yasa teklifi için gerekli olan padişah izni kaldırılmıştır.
  • Yasalara aykırı tutuklama yasaklanmıştır.
  • Padişahın meclisi açma-kapama yetkisi zorlaştırılmıştır.
  • Sansür yasağı kaldırılmıştır.
  • Cemiyet (parti) kurma hakkı getirilerek, çok partili hayata geçiş sağlanmıştır.
  • Padişahın kanunları onaylama süresi belirlenmiştir (iki ay).
  • Padişahın mutlak veto yetkisi kaldırılmış, geciktirici, güçleştirici vetoya dönüştürülmüştür.

NOT: II. Meşrutiyet'in İlanından sonra açılan mecliste, ayan grubu yer almamıştır. Ancak, maaşlarını almaya devam etmişlerdir.                        

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI