2014 Güncel Bilgiler - 2

5721
İlk ana muharebe tankımız ALTAY İlk insansız hava aracı ANKA İlk yerli savaş uçağı FX/TX…

12 Eylül 2010 Halk…

2711
Pozitif ayrımcılığın kapsamı genişletilmiştir. Anayasa'nın 10. Maddesine "Çocuklar,…

Akdeniz Bölgesinin Özellikleri

4957
Muz, turunçgiller, anason, yerfıstığı, susam, soya, gül yaprağı ve sebze üretiminde ilk…

KPSS Tarih Önemli…

4673
Türkleri Orta Asya'da ilk kez bir çatı altında toplayan devlet Asya Hun Devleti'dir. Hun…


Hükümet Sistemi: Karma Hükümet Sistemi (Yasama ve yürütme organları yasamada toplanır).

Karma Hükümet Sistemi, Meclis Hükümeti Sistemi ve Parlamenter Hükümet Sistemi arasındaki süreç demektir.

II. TBMM Döneminde hazırlanıp 20 Nisan 1924'de ka­bul edilen 105 maddeden oluşan 1924 Anayasası'nın başlıca özellikleri şunlardır:

 • Kuvvetler birliği, görevler ayrılığı sistemini benimse­miştir.
 • İlk sert anayasamızdır.
 • Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir.

NOT: Çoğulculuk: Katılımcı demokrasi anlayışı gereğince, ikti­dar dışında bulunan grupların siyasal alana katılma hakkının bulunduğu ve iktidarın yetkilerinin sınırlandırıldığı sistemdir.Çoğunlukçuluk: iktidar dışındaki grupların siyasi alana katılamadığı ve çoğunluğun söyleminin egemen olduğu sistemdir.

 • Değiştirilemeyecek maddeler ilk kez 1924 Anayasa­sı ile anayasa tarihimize girmiştir.
 • Yürürlüğe girmesiyle beraber Kanunuesasi ve 1921 Anayasası yürürlükten kalkmıştır.
 • Başkentin Ankara olduğu hükme bağlanmıştır.

1924 Anayasası yürürlükte iken bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler şöyledir:

 • 1928'de "Devletin dini İslam'dır." hükmü çıkarılmıştır.
 • 1930'da kadınlar, yerel seçimlerde seçme hakkını almışlardır.
 • 1933'de kadınlar, muhtarlık seçimlerine katılma hakkını almışlardır.
 • 1934'de kadınlar, genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını almışlardır. Seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkarılmıştır ve seçimlerin 4 yılda bir yapılması ka­rara bağlanmıştır.
 • 1937'de, laiklik dahil altı ilke anayasaya eklenmiştir.
 • 1946'da çok partili siyasi hayata geçilmiş (çoğulculuk ilkesi) tek dereceli seçim sistemi benimsenmiştir (ilk kez birden fazla siyasi parti yer almıştır).
 • 1950 yılında gizli oy açık sayım döküm esasına da­yalı seçimlere geçilmiştir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI