Sosyal ve Ekonomik Haklar

8538
Ailenin korunması (41. madde) Eğitim ve öğrenim hakkı (42. madde) Kıyılardan yararlanma…

Cemiyetler Özet

23918
ZARARLI CEMİYETLER Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler Mavri Mira: Büyük Bizans'ı…

Balkan Savaşları

3873
I. Balkan Savaşı ve nedenleri Londra Barış Antlaşması ve maddeleri I. Balkan Savaşı'nın…

Sened-i İttifak

80073
Osmanlıİmparatorluğumun ilk anayasal gelişimi 1808 tarihli Sened-i ittifak'tır. Sened-i…


Hükümet Sistemi: Karma Hükümet Sistemi (Yasama ve yürütme organları yasamada toplanır).

Karma Hükümet Sistemi, Meclis Hükümeti Sistemi ve Parlamenter Hükümet Sistemi arasındaki süreç demektir.

II. TBMM Döneminde hazırlanıp 20 Nisan 1924'de ka­bul edilen 105 maddeden oluşan 1924 Anayasası'nın başlıca özellikleri şunlardır:

 • Kuvvetler birliği, görevler ayrılığı sistemini benimse­miştir.
 • İlk sert anayasamızdır.
 • Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir.

NOT: Çoğulculuk: Katılımcı demokrasi anlayışı gereğince, ikti­dar dışında bulunan grupların siyasal alana katılma hakkının bulunduğu ve iktidarın yetkilerinin sınırlandırıldığı sistemdir.Çoğunlukçuluk: iktidar dışındaki grupların siyasi alana katılamadığı ve çoğunluğun söyleminin egemen olduğu sistemdir.

 • Değiştirilemeyecek maddeler ilk kez 1924 Anayasa­sı ile anayasa tarihimize girmiştir.
 • Yürürlüğe girmesiyle beraber Kanunuesasi ve 1921 Anayasası yürürlükten kalkmıştır.
 • Başkentin Ankara olduğu hükme bağlanmıştır.

1924 Anayasası yürürlükte iken bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler şöyledir:

 • 1928'de "Devletin dini İslam'dır." hükmü çıkarılmıştır.
 • 1930'da kadınlar, yerel seçimlerde seçme hakkını almışlardır.
 • 1933'de kadınlar, muhtarlık seçimlerine katılma hakkını almışlardır.
 • 1934'de kadınlar, genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını almışlardır. Seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkarılmıştır ve seçimlerin 4 yılda bir yapılması ka­rara bağlanmıştır.
 • 1937'de, laiklik dahil altı ilke anayasaya eklenmiştir.
 • 1946'da çok partili siyasi hayata geçilmiş (çoğulculuk ilkesi) tek dereceli seçim sistemi benimsenmiştir (ilk kez birden fazla siyasi parti yer almıştır).
 • 1950 yılında gizli oy açık sayım döküm esasına da­yalı seçimlere geçilmiştir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI