KPSS Vatandaşlık Deneme - 2

2185
KPSS Vatandaşlık Deneme - 2'yi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

2. Mahmut Dönemi

3527
XIX. yy.DA OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL DURUMU Osmanlı tarihinde 1699 "Karlofça…

Osmanlı Devleti Kültür ve…

5847
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Konu Testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Sayılar Konu Testi - 1

6168
1. a ve b birer doğal sayı olmak üzere; 2a + 5b = 75 olduğuna göre a kaç farklı değer…


Kanun Hükmünde Kararnameler

Olağan Kanun Hükmünde Kararname

  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan çıkarılır.
  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarı­labilmesi için Bakanlar Kurulu'na TBMM tara­fından yetki kanunu ile yetki verilmesi gerekir.
  • Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler hakkında dü­zenleme yapılamaz.
  • Yargısal denetimi Ana­yasa Mahkemesi tara­fından yapılır.

Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararname

  • Cumhurbaşkanı başkanlı­ğında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarı­lır.
  • TBMM tarafından yetki kanunu verilmesi gerekli değildir.
  • Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri ye­rine getirmek şartıyla her alanda düzenleme yapı­labilir.
  • Yargısal denetime tabi değildir.

Not: Bir kanuna dayanmayan idari işlemler;

OHAL ve sıkıyönetim KHK'ları
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin kuruluş ve örgütlenmesini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'dir.
Yetkilerini direkt anayasadan alırlar.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI