İslamiyet Etkisindeki İlk…

4328
İslamiyet etkisindeki ilk Türk devletleri konu anlatımı ve 54 soruluk konu testini…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

4829
SPK'nın temel görevi; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını…

2014 Kültür Edebiyat…

15581
2011 yılı UNESCO tarafından Evliya Çelebi Yılı ilan edilmiştir. 2012 yılı UNESCO…

Yürütme Çalışma Kağıdı

3229
Yürütme Çalışma Kağıdı'nı aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...


Kanun Hükmünde Kararnameler

Olağan Kanun Hükmünde Kararname

  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan çıkarılır.
  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarı­labilmesi için Bakanlar Kurulu'na TBMM tara­fından yetki kanunu ile yetki verilmesi gerekir.
  • Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler hakkında dü­zenleme yapılamaz.
  • Yargısal denetimi Ana­yasa Mahkemesi tara­fından yapılır.

Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararname

  • Cumhurbaşkanı başkanlı­ğında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarı­lır.
  • TBMM tarafından yetki kanunu verilmesi gerekli değildir.
  • Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri ye­rine getirmek şartıyla her alanda düzenleme yapı­labilir.
  • Yargısal denetime tabi değildir.

Not: Bir kanuna dayanmayan idari işlemler;

OHAL ve sıkıyönetim KHK'ları
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin kuruluş ve örgütlenmesini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'dir.
Yetkilerini direkt anayasadan alırlar.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI