Türkiye'de Turizm

5113
Türkiye'de turizm ve turizm türleri Turizmin yararları Turizmi etkileyen faktörler…

Osmanlı Devleti'nde Sanat

3434
Osmanlılarda kuruluş döneminde devletin resmi dili Türkçeydi. Zaman içinde bu durum…

2014 Siyasi Alanda Güncel…

9861
Anıtkabir komutanlığı tarafından 23 Nisan için hazırlanan Atatürk ve Çocuk adlı kitapta…

Osmanlı Devleti Kültür ve…

9607
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Testlerini indirmek için tıklayınız...


Kanun Hükmünde Kararnameler

Olağan Kanun Hükmünde Kararname

  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan çıkarılır.
  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarı­labilmesi için Bakanlar Kurulu'na TBMM tara­fından yetki kanunu ile yetki verilmesi gerekir.
  • Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler hakkında dü­zenleme yapılamaz.
  • Yargısal denetimi Ana­yasa Mahkemesi tara­fından yapılır.

Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararname

  • Cumhurbaşkanı başkanlı­ğında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarı­lır.
  • TBMM tarafından yetki kanunu verilmesi gerekli değildir.
  • Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri ye­rine getirmek şartıyla her alanda düzenleme yapı­labilir.
  • Yargısal denetime tabi değildir.

Not: Bir kanuna dayanmayan idari işlemler;

OHAL ve sıkıyönetim KHK'ları
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin kuruluş ve örgütlenmesini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'dir.
Yetkilerini direkt anayasadan alırlar.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI