Türk İslam Bilginleri

145511
Abdülhamid İbn Türk: İslam dünyasında ilk cebir kitapla­rından birinin yazarıdır. Harezmî…

Türkiye'de Nemlilik ve Yağış

4507
Türkiye'de nem (mutlak nem, maksimum nem, bağıl nem) Oluşumlarına göre yağış tipleri…

TBMM'nin İçyapısı ve Çalışma…

4563
Başkanlık divanı Siyasi parti grupları TBMM'nin toplantı ve tatil günleri Toplantı ve…

Osmanlı Devleti'nde Ordu

4303
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra hızla güçlenerek büyük bir imparatorluk hâline…


Kanun Hükmünde Kararnameler

Olağan Kanun Hükmünde Kararname

  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan çıkarılır.
  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarı­labilmesi için Bakanlar Kurulu'na TBMM tara­fından yetki kanunu ile yetki verilmesi gerekir.
  • Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler hakkında dü­zenleme yapılamaz.
  • Yargısal denetimi Ana­yasa Mahkemesi tara­fından yapılır.

Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararname

  • Cumhurbaşkanı başkanlı­ğında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarı­lır.
  • TBMM tarafından yetki kanunu verilmesi gerekli değildir.
  • Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri ye­rine getirmek şartıyla her alanda düzenleme yapı­labilir.
  • Yargısal denetime tabi değildir.

Not: Bir kanuna dayanmayan idari işlemler;

OHAL ve sıkıyönetim KHK'ları
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin kuruluş ve örgütlenmesini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'dir.
Yetkilerini direkt anayasadan alırlar.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI