Yasama Yetkisi

3139
Milletvekili seçilme koşulları TBMM'nin seçim dönemi Ara seçimler TBMM üyeliği ile ilgili…

Yürütme Çalışma Kağıdı

3295
Yürütme Çalışma Kağıdı'nı aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

20. Yüzyıl Osmanlı Tarihi…

7073
Trablusgarp Savaşı'nın başlamasında İtalya'nın sömürgeci politikası etkili olmuştur.…

Sözcükte Anlam Testi - 1

3494
Sözcükte Anlam Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...


Kanun Hükmünde Kararnameler

Olağan Kanun Hükmünde Kararname

  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan çıkarılır.
  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarı­labilmesi için Bakanlar Kurulu'na TBMM tara­fından yetki kanunu ile yetki verilmesi gerekir.
  • Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler hakkında dü­zenleme yapılamaz.
  • Yargısal denetimi Ana­yasa Mahkemesi tara­fından yapılır.

Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararname

  • Cumhurbaşkanı başkanlı­ğında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarı­lır.
  • TBMM tarafından yetki kanunu verilmesi gerekli değildir.
  • Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri ye­rine getirmek şartıyla her alanda düzenleme yapı­labilir.
  • Yargısal denetime tabi değildir.

Not: Bir kanuna dayanmayan idari işlemler;

OHAL ve sıkıyönetim KHK'ları
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin kuruluş ve örgütlenmesini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'dir.
Yetkilerini direkt anayasadan alırlar.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI