Yürütmenin Düzenleyici…

13821
Kanun hükmünde kararname Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri…

Hükümet Kavramı

5060
Hükümet, devlet adına otoriteyi yürüten organdır. Hükümetin sahip olduğu yetki yürütme…

Bankacılık Düzenleme ve…

5029
BDDK; tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların işleyişini engelleyici, ekonomiyi…

Bölgelerin Nüfus Bakımından…

37372
İç Anadolu Bölgesi Nüfus büyüklüğü bakımından 2. sıradadır. Bölge içinde en kalabalık…


Kanun Hükmünde Kararnameler

Olağan Kanun Hükmünde Kararname

  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan çıkarılır.
  • Bakanlar Kurulu tarafın­dan Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarı­labilmesi için Bakanlar Kurulu'na TBMM tara­fından yetki kanunu ile yetki verilmesi gerekir.
  • Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler hakkında dü­zenleme yapılamaz.
  • Yargısal denetimi Ana­yasa Mahkemesi tara­fından yapılır.

Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararname

  • Cumhurbaşkanı başkanlı­ğında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarı­lır.
  • TBMM tarafından yetki kanunu verilmesi gerekli değildir.
  • Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri ye­rine getirmek şartıyla her alanda düzenleme yapı­labilir.
  • Yargısal denetime tabi değildir.

Not: Bir kanuna dayanmayan idari işlemler;

OHAL ve sıkıyönetim KHK'ları
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin kuruluş ve örgütlenmesini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'dir.
Yetkilerini direkt anayasadan alırlar.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI