ÖABT Türkçe Branş Deneme - 1

4672
ÖABT Türkçe Branş Deneme - 1'i indirmek için tıklayınız...

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi…

24519
Orta Asya göçleri ile Türkler dünyanın çeşitli yerlerine yayılmışlardır. Bu yüzden Türk…

Demokrasi Kavramı

19825
Demokrasi; halkın doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla kendi kendini yönetmesidir. a)…

Coğrafi Bölgelerle İlgili…

45477
Hayvancılık Arıcılığın en çok yapıldığı yerler Menteşe yöresi (Muğla), Kars, Erzincan,…


A- MERKEZDEN İDARE

1) Başkent Teşkilatı

Cumhurbaşkanı
* Devlet Denetleme Kurulu

* Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

* Cumhurbaşkanı Danışmanlığı

* Başyaverlik

* Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi

Bakanlar Kurulu
Bakanlıklar
Başbakan
Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
* Danıştay

* Sayıştay

* Milli Güvenlik Kurulu

* Devlet Planlama Teş­kilatı

2) Taşra Teşkilatı

İl Genel İdaresi
* Vali

* İl İdare Şube Başkanlıkları

* İl İdare Kurulu

* İlçe İdaresi

* Kaymakam

* İlçe İdare Şube Baş­kanlıkları

* İlçe İdare Kurulları

Bucak İdaresi
* Bucak Müdürü

* Bucak Meclisi

* Bucak Komisyonu

B- YERİNDEN İDARE

1) Yerel Yerinden Yönetim

İl Özel İdaresi
* Vali

* İl Genel Meclisi

* İl Daimi Encümeni

Belediye
* Belediye Başkanları

* Belediye Meclisi

* Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediyesi
* Büyükşehir Beledi­ye Başkanları

* Büyükşehir Beledi­ye Meclisi

* Büyükşehir Beledi­ye Encümeni

Köy İdaresi
* Köy Muhtarı

* Köy Derneği

* Köy ihtiyar Heyeti

2) Hizmet Yerinden Yönetim

İdari Kamu Kurumları
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Beden Ter­biyesi ve Spor Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü vb.

İktisadi Kamu Kurumları (KİT)
İDT, KİK, Bağlı Ortaklıkları Kamu İştirakleri; Müesseseler: Türkiye İhracat Kredi Bankası, ÇAYKUR, Eti Maden İşletmeleri; DMO, MKEK, Türkiye Şeker Fabrikaları, BOTAŞ, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri, TMO, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, TPAO, TİGEM, TCDD, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü, DHMİ vb.

Sosyal Kamu Kurumları
SGK, Türkiye İş Kurumu, OYAK

Bilimsel, Teknik ve Kütürel Kamu Kurumları
Üniversiteler, TODAİE, TÜBİTAK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TSE, TRT, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
ASO, ATO, BAROLAR, ODALAR

Bağımsız İdari Otoriteler
RTÜK, SPK, Telekomünikasyon Ku­rumu, BDDK, EPDK, Kamu İhale Kuru­mu, Rekabet Kurumu, Şeker Kurumu, TAPDK, TMSF

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI