Ege Bölgesinin Özellikleri

3747
Kıta sahanlığının genişliği ve akarsuların bol alüvyon taşıması nedeniyle delta…

Göktürk Devleti

3596
Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Türk adını siyasi anlamda bir devlet…

Türkiye'de Nüfus Hareketleri

3783
Nüfus hareketlerinde etkili olan faktörler İçgöçler ve nedenleri İçgöçlerin sonuçları Dış…

2014 Güncel Bilgiler Testi

4925
2014 güncel bilgiler testini (50 Soru) aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...


Valinin Yetki ve Görevleri

  • İl idaresinin başı ve yürütme organıdır. İli yetki ge­nişliği ilkesine göre yönetir.
  • Adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün devlet dairelerinde müessese ve işletmelerde denetleme yapar.
  • Vali; devlet gelirlerinin tahsilâtını ve ödeme işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbirler alır ve uygular.
  • Vali ilde hem devletin ve hükümetin hem de ayrı ayrı tüm bakanlıkların temsilcisidir.
  • Devlet temsilcisi sıfatıyla törenlere başkanlık eder ve gerekli olduğu zaman yabancı ülke temsilcilerini karşılar.
  • İlde bulunan yerel kuruluşlar ve yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır.
  • İldeki kamu görevlileri üzerinde hiyerarşi yetkisini kullanır.
  • İldeki kamu görevlilerinden bir kısmının görev yerlerini belirler değiştirir ve bu kişilerin atamasını yapar.
  • İlin idari, mali, sağlık, sosyo-kültürel ve ekonomik durumu; hükümetçe alınmış bulunan karar ve tedbirlerin halk üzerindeki etkileri ve sonuçları konusunda yılsonunda veya gerekli durumlarda ilgili bakanlıklara rapor verir.
  • Olağanüstü durumlarda askeri kuvvetlerden yardım ister.

Yorumlar  

-2 #1 ali 11-06-2015 13:45
:P Çok teşekkürler...
Alıntı

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI