KPSS Coğrafya Deneme 1

3315
KPSS Coğrafya Deneme - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz... (TAVSİYEDİR)

Kanun Hükmünde Kararnameler

24367
Olağan Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulu tarafın­dan çıkarılır. Bakanlar Kurulu…

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti…

63530
II. MEŞRUTİYET 1908 Padişah: II. Abdülhamit Etkin grup: İttihat ve Terakki Cemiyeti…

Osmanlı İmparatorluğu Devlet…

3019
OSMANLILARDA DEVLET ANLAYIŞI Osmanlı Devleti'nin altı yüz yıldan fazla bir süre…


Bir mesleki sıfatla kamu kesiminde çalışan kişiler kamu görevlileridir.

Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel 657 Sayılı Kanuna ve kamı hukukuna tabidirler. Kamu işçileri, özel hukuka tabidirler.

Memur Olma Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • 18 yaşını doldurmak (Mahkeme tarafından ergin kılınan 15 ile 18 yaş arası kişiler de reşit olabilir. Kaza-i Rüşt).
 • En az ortaokul mezunu olmak.
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
 • Hükümlü olmamak.
 • Askerlikle ilişkisi olmamak
 • Sağlık engeli bulunmaması

Not: Memurluğa ilk defa atananlar en az 1, en çok 2 yıl aday memurluk süresi geçirirler. Bu sürede olumlu sicil alamayan memurlar 3 yıl devlet memurluğuna atanamazlar.

Not: Sicil notu amir tarafından verilir. Olumlu sicil notu 100 üzerinden en az 60'tır. İki defa üst üste olumsuz sicil almış memurlar, başka bir sicil amirinin emrine atanırlar. Burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişikleri kesilir ve Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Not: Memurlar ikametgâh adreslerinin bulunduğu yere atanırlarsa 1 gün içinde, başka bir yere atanırlarsa 15 gün içinde (yol hariç) göreve başlamak zorundadırlar. Başlamayanlar 1 yıl devlet memuru olamazlar.

Memurların Tabi Oldukları Ödevler

Müsbet Ödevler (Yükümlülükler)

 • Anayasa ve kanunlara sadakat
 • Davranışlarına özel itina gösterme yükümlülüğü
 • Amirlerin emrine itaat
 • Resmi belge, araç ve gereçleri iade yükümlülüğü
 • Mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü
 • Hizmeti şahsen ve kesintisiz olarak görme
 • Kıyafet mecburiyeti
 • İkamet mecburiyeti

Menfi Ödevler (Yasaklar)

 • Başka görev alma yasağı
 • Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
 • Taraflı davranma, siyasi faaliyetlerde bulunma yasağı
 • Dernek kurma ve derneklere girme yasağı
 • Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
 • Grev yasağı
 • Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
 • Gizli belgeleri açıklama yasağı
 • Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı
 • Basına demeç verme yasağı

Memurlara İlişkin Disiplin Cezalarının Hiyerarşik Sıralaması

 • Uyarma
 • Kınama
 • Aylıktan kesme
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması (1-3 yıl)
 • Devlet memurluğundan çıkarma

Not: Memurluktan çıkarma cezası "Yüksek Disiplin Kurulu" tarafından verilir.

Not: "Uyarı" ve "kınama" cezaları 5 yıl sonra; "aylıktan kesme" ve "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezaları 10 yıl sonra sicilden sildirilebilir.

Devlet Memurlarına Verilen Haklar

 • İsteme hakkı
 • Şikâyet hakkı
 • Güvenlik hakkı
 • Yasalara uygun olmak koşulu ile emeklilik hakkı

Devlet memurları;

 • Siyasi partilere üye olamazlar
 • Başka bir işte çalışamazlar
 • Demeklere üye olamazlar
 • Sendikalara üye olabilirler.

İstisnai Devlet Memurları

 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
 • TBMM memurlukları
 • Başbakanlık Baş Müşaviri
 • TOKİ Başkanı
 • Başbakanlık Müşaviri
 • Gelir İdaresi Başkanı
 • Büyükelçiler
 • Valiler
 • MİT Müsteşarı ve Müşaviri
 • MGK Genel Sekreteri

Memurların kademe ilerlemesinin durdurulması:

 • Gerçeğe uygun olmayan raporlar vermek
 • Görevde alkollü içki kullanmak
 • Gizli bilgileri açıklamak
 • Göreve izinsiz gelmemek (3-9 gün)

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI